Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropský den boje proti obchodování s lidmi
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

19/10/2010

 

Účinný boj proti obchodování s lidmi je stále v nedohlednu. Ke stíhání pachatelů a ochraně jejich obětí je nutný koordinovaný postup na úrovni EU.

Obchodování s lidmi je jevem, který v EU i ve světě nabývá na síle. Podle zprávy Europolu za rok 2009 rozšíření Evropské unie na východ a uvolnění hraničních kontrol vedlo ke zvýšení počtu těchto případů jak mezi zeměmi EU, tak z jiných zemí do EU.

  ruce svázané provazem

  Nejčastějšími oběťmi tohoto obchodování jsou ženy a děti, které jsou nuceny k prostituci nebo k práci v nelidských podmínkách. Děti jsou také zneužívány k žebrání nebo k drobným krádežím.

  Obchodování s lidmi je velmi lukrativní činností, kterou se zabývají především sítě organizovaných skupin (gangů). Počet jeho obětí se v EU odhaduje na několik stovek tisíc ročně.

  Základem společného boje EU s touto novodobou formou otroctví je předcházení obchodování s lidmi, stíhání pachatelů a pomoc obětem.

  Jako součást 4. Evropského dne boje proti obchodování s lidmi se ve dnech 18. a 19. října koná v Bruselu   konference, která se zaměří na to, jak těchto cílů dosáhnout vzhledem k obtížnému potírání této trestné činnosti. Oběti se často bojí ze zajetí uniknout nebo svědčit u soudu.

  K vystupňování boje proti obchodování s lidmi Komise navrhuje vytvoření společného postupu jak na úrovni EU, tak v mezinárodním měřítku. V Unii by tento postup vedl k lepší policejní a soudní spolupráci mezi členskými státy a také k důslednější legislativě a trestům.

  Občané EU by mohli být obviněni i tehdy, pokud by spáchali trestní čin v cizině. Trestu by se nevyhnul ani ten, kdo by služeb takto zavlečených osob využíval.

  Oběti by získaly lepší ochranu a právní pomoc. Země EU mohou už nyní vydávat povolení k pobytu po dobu trvání přelíčení výměnou za to, že oběti budou spolupracovat s vyšetřovateli. Této možnosti se však ještě příliš nevyužívá.

  Evropská unie chce podniknout kroky rovněž na mezinárodní úrovni. Spolupráce s ostatními zeměmi by měla zabránit obchodování s lidmi ještě u zdroje. Na potírání této činnosti vyčlenila EU také finanční prostředky.

   

  Další informace:

  Zpráva Europolu o obchdování s lidmi v EU

  EU proti obchodování s lidmi

  Mezinárodní opatření

  Poslední aktualizace: 31/10/2010  |Začátek stránky