Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zdanění finančního sektoru
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

08/10/2010

 

Zdanění finančního sektoru v celosvětovém a unijní měřítku by pomohlo financovat řešení mezinárodních otázek, například rozvojové pomoci nebo klimatických změn, a napravit důsledky světové hospodářské krize.

  graf vyjadřující růst

  Návrh Komise představuje dva typy zdanění. První daň by byla zavedena na úrovni EU a vztahovala by se na peněžní činnosti finančního sektoru EU. Druhým typem daně by byla celosvětová daň z finančních transakcí.

  Jelikož banky a další finanční domy byly hlavní příčinou krize a v posledních dvou letech dostaly od vlád jednotlivých států značnou podporu, byla by daň vhodným nástrojem, jak by mohly zaplatit spravedlivou část nákladů vynaložených na oživení hospodářství.

  Dále nelze opomenout, že finanční sektor v porovnání s ostatními částmi ekonomiky není zdaleka tak daňově zatížen. Řada bank je například osvobozena od placení DPH a těší se i dalším výhodam. Výnosy z daně by zajistily, aby finanční sektor odpovídajícím dílem přispíval do veřejných rozpočtů.

  Kromě toho by světová daň z finančních obchodů představovala nový zdroj příjmů, které by mohly být využity na financování celosvětových opatření týkajících se např. rozvojové pomoci nebo klimatických změn.

  Komise vypracuje hodnocení dopadu tohoto zdanění na hospodářství.

  Vlády členských států EU obě možnosti zváží a do listopadového zasedání dvaceti nejbohatších ekonomik světa (tzv. skupiny G20) rozhodnou o společném postoji, který zde Unie představí.

   

  Další informace:

  Daně v EU

   

  Poslední aktualizace: 31/10/2010  |Začátek stránky