Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Hospodářský růst ve středu pozornosti měst a regionů
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/10/2010

 

Zástupci místních a regionálních orgánů členských států budou na zasedání v Bruselu tento týden diskutovat o možnostech posílení konkurenceschopnosti Unie v kontextu strategie Evropa 2020.

Letošní ročník uvítá na 6000 volených zástupců z více než 240 regionů a měst. Účastníci se letos zaměří na úlohu regionů a měst při naplňování strategie Evropa 2020, plánu EU na dosažení hospodářského růstu a zaměstnanosti v příštím desetiletí.

  Logo Open Days s nápisem 8th European Week of Regions and Cities

  Dalším horkým tématem diskusí zástupců občanské společnosti a veřejných orgánů budou méně prosperující evropské regiony. Unie doufá, že se podaří co nejlépe využít programy financování, které na pomoc těmto regionům vytvořila. V rámci těchto programů jsou uvolňovány prostředky na projekty budování infrastruktury - například na zkvalitňování veřejné dopravy, na profesní přípravu a vzdělávání, a to zejména v nových členských státech.

  Tento týden bude také spuštěna platforma RegioNetwork 2020, které má prostřednictvím internetového fóra pomoci městům a regionům lépe spolupracovat a sdílet informace.

  Jednání v Bruselu budou vyvrcholením Dnů otevřených dveří, v jejichž rámci se bude konat přes 260 akcí. Konference, kulturní akce, veletrhy a výstavy budou probíhat po celé Evropě až do listopadu.

  Například francouzský Grenoble organizuje 16. října seminář, jež shrnuje reakce veřejnosti na budoucnost místního plánu městského rozvoje. Debatu mají kromě jiného podnítit nejlepší příklady z fungování městské dopravy z celé Evropy.

  Praha organizuje workshop, jehož součástí bude kulatý stůl s úspěšnými žadateli a realizátory projektů z komunitárních programů. Cílem bude přenést zkušenosti realizátorů na potenciální nové žadatele.

  Dny otevřených dveří v Bruselu organizuje Evropská komise a Výbor regionů, který regionálním a místním orgánům umožňuje ovlivňovat politiku Unie.

  Živé vysílání z akcí Dnů oteřených dveří 2010 můžete shlédnout zde.

   

  Poslední aktualizace: 31/10/2010  |Začátek stránky