Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise vyhlásila soutěž pro mladé novináře zabývající se rozvojovou pomocí
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

25/09/2010

 

Evropská komise zahájila soutěž "Mladí reportéři proti chudobě" a vyzývá všechny studenty žurnalistiky v členských státech EU, aby jí zaslali písemnou či rozhlasovou zprávu týkající se problematiky rozvojové pomoci.

Semifinalisty čeká zajímavý pracovní workshop během Evropských dnů rozvojové pomoci a vítěze pracovní cesta do Afriky.

Uzávěrka soutěže je již 29. října 2010!

  červený nápis young reporters against poverty na žlutém podkladu

  Soutěž Mladí reportéři proti chudobě, organizovaná ve spolupráci s Evropským novinářským centrem (European Journalism centre), je iniciativa zaměřená na studenty žurnalistiky v členských státech EU a má za cíl zvýšit jejich zájem o otázky rozvojové pomoci.

  Ode dneška do 29. října mohou studenti žurnalistiky zasílat písemné nebo rozhlasové zprávy o EU a rozvojové pomoci. Na základě této zprávy a přihlášky se 33 vybraných soutěžících bude moci účastnit workshopu během Evropských dnů rozvojové pomoci v Bruselu v prosinci.

  Během workshopu budou studenti žurnalistiky živě přinášet zpravodajství ze Dnů rozvojové pomoci na internetové stránce http://www.youngreporters.net/, která bude k tomu účelu zřízena, a možná budou také podávat zprávy do vnitrostátních a místních médií ve svých zemích.

  Po posouzení kvality a originality vytvořených mediálních příspěvků budou moci účastníci vyhrát na závěr soutěže cenu v kategoriích: nejlepší písemná reportáž, nejlepší rozhlasová reportáž a nejoriginálnější reportáž, kterou vybere komise složená z novinářů a učitelů žurnalistiky z členských států EU.

  Hlavní cenou bude novinářská exkurze do jedné z delegací EU v Africe.

  Uzávěrka soutěže je již 29. října 2010!

  Soutěž Mladí reportéři proti chudobě je další z iniciativ, které pomohou obrátit pozornost k problematice rozvojové pomoci. Startuje ve stejný den jako zasedání OSN v New Yorku (20.-22. září) a označuje také konec lhůty pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí v roce 2015.

  Rozvojové cíle tisíciletí neboli MDGs (Millenium Development Goals) je 8 konkrétních cílů, které by měly výrazně snížit chudobu a hladomor ve světě. Byly sepsány Spojenými národy a v roce 2000 podepsány 191 zeměmi, které přislíbily splnit Rozvojové cíle tisíciletí v průběhu 15 let.

  Evropská unie jako celek - Evropská komise a členské státy – je největším dárcem pomoci na světě. Sama Komise přispěla za posledních pět let přibližně 800 milionů eur ročně  (931,7 mil. eur v roce 2009).

                                                                 

  Další informace:

  Internetová stránka soutěže Mladí reportéři proti chudobě - www.youngreporters.net

  Tisková zpráva

  Úřad pro vnější spolupráci EuropeAid

  EU a Rozvojové cíle tisíciletí

  Poslední aktualizace: 31/10/2010  |Začátek stránky