Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Úsilí zaměřené na rovnost žen a mužů zdaleka nekončí - Unie přijímá nová opatření
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

22/09/2010

 

Nový plán se zaměřuje na odstranění rozdílů v platovém ohodnocení a na podporu obsazování žen do vedoucích pozic. Prioritou zůstává i boj proti domácímu násilí.

Přes veškerý pokrok, který byl v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů v posledních letech dosažen, vydělávají ženy v EU stále v průměru o 18 % méně než muži. Jsou také méně obsazovány do vysokých funkcí v rozhodovacím procesu a daleko častěji se stávají obětmi domácího násilí.

  pracovní tým v čele s ženou čtoucí dokumenty

  Rovnost žen a mužů je přitom nejen jedním ze základních práv, ale má také zásadní význam pro konkurenceschopnost a růst Unie. Zvýšení zaměstnanosti žen umožní Unii splnit cíl stanovený na rok 2020, jímž je 75% celková zaměstnanost.

  "K tomu, abychom mohli v Evropě znovu nastartovat růst, musíme lépe využít ženský potenciál, kromě jiného obsazováním žen do řídících pozic," uvedla komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingová.

  Nová strategie na období příštích pěti let navrhuje minimální kvóty a další opatření, díky nimž by se měl zvýšit počet žen obsazovaných do vyšších manažerských pozic. Kromě toho si klade za cíl zvýšit celkový podíl žen v podnikatelské sféře a žen samostatně výdělečně činných a dále založit tradici "Evropského dne rovnosti odměňování". Každý rok by umožnil zaměstnavatelům, zástupcům odborových organizací a dalším zainteresovaných subjektům zapojit se do dialogu o genderové rovnosti a zhodnotit pokrok.

  Evropská unie též hodlá dále pokračovat v boji proti domácímu násilí. Při této snaze se jí dostává obrovské veřejné podpory (viz výsledky Eurobarometru).

  Strategie však nezapomíná ani na na ty oblasti, ve kterých jsou v současnosti znevýhodněni muži: otcům chce usnadnit využívání rodičovského volna a u chlapců snížit podíl těch, kteří nedokončí školní docházku.

   

  Další informace:

  Přehledné shrnutí Sdělení o strategii pro rovnost žen a mužů msw8 - 37 KB [37 KB]

  Charta žen

  Další informace o rovnosti žen a mužů v EU

  Strategie Evropa 2020

  Poslední aktualizace: 31/10/2010  |Začátek stránky