Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přihlaste se do soutěže Juvenes Translatores!
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/09/2010

Další ročník soutěže Evropské komise pro mladé překladatele je tady. Jejich střední škola se může do soutěže s názvem Juvenes Translatores („mladí překladatelé“ v latině) přihlásit již od 1. září.

Letošní ročník soutěže, pořádané Generálním ředitelstvím Evropské komise pro překlady, se uskuteční 23. listopadu 2010. Mohou se jej zúčastnit studenti narození v roce 1993.

  logo Juvenes translatores - kniha nad mapou Evropy

  Účelem soutěže je propagovat používání a studium cizích jazyků v Evropě a upozornit na význam překladu.

  Kdo se může zúčastnit?

  Přihlásit se může kterákoli střední škola v EU, a to až do 20. října.

  Poté Komise metodou náhodného výběru určí, které z registrovaných škol se budou moci soutěže účastnit (kvůli omezeným zdrojům je nutno stanovit maximální počet účastníků). Vybrané školy musí do 15. listopadu poslat jména nejvýše 5 žáků (a jednoho náhradníka) spolu s uvedením jazykových kombinací, které si tito žáci do soutěže zvolili.

  V celé EU se soutěže bude moci zúčastnit 751 škol, v ČR 22.

  Studenti si mohou z 23 úředních jazyků EU vybrat, z kterého jazyka budou překládat a do kterého. Profesionální překladatelé však z důvodu dosažení maximální kvality zpravidla překládají do své mateřštiny či jazyka, který ovládají nejlépe a ve kterém se nejlépe vyjadřují.

  Soutěžní překlady budou hodnoceny profesionálními překladateli Evropské komise. Vítězové soutěže budou v roce 2011 pozváni do Bruselu na slavnostní předání cen za přítomnosti evropské komisařky pro mnohojazyčnost. Během návštěvy Bruselu budou mít možnost se setkat s vítězi z ostatních zemí a s překladateli z evropských institucí.

  Hodně štěstí!

   

  Další informace:

  Internetové stránky soutěže

  Tisková zpráva

  Facebook: JuvenesTranslatores

  Twitter:@translatores

  Generální ředitelství pro překlady

  Poslední aktualizace: 10/11/2011  |Začátek stránky