Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Průzkum Eurobarometr: Češi věří v sílu EU při poskytování humanitární pomoci
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

16/08/2010

Výzkum veřejného mínění, speciální Eurobarometr 343, nabízí přehled názorů občanů Evropské unie na téma humanitární pomoci a porovnává je s výsledky v jednotlivých členských státech.

Speciální Eurobarometr na téma humanitární pomoci ukazuje na několik zajímavých zjištění. Mimo jiné odráží pocity Evropanů jen několik týdnů po ničivém zemětřesení na Haiti (12. ledna 2010 – Hati – zemětřesení o síle 7,3 stupně Richterovy škály). Sběr dat probíhal mezi 26. únorem a 17. březnem 2010.

  barevné postvičky představující graf a nápis eurobarometr

  Podle výsledků průzkumu bylo 85% respondentů schopno jmenovat některou humanitární organizaci, která poskytuje pomoc přímo v terénu. K nejčastěji zmiňovaným organizacím patří Červený kříž a Dětský fond OSN (UNICEF), který uvedlo 64%, resp. 36% dotázaných v celé EU (v ČR 61% a 28%).

  Na dalších příčkách se umístily nevládní organizace, včetně charitativních organizací (20%) a Evropská unie (9%, v ČR 16%).

  Povědomí o organizacích, které humanitární pomoc financují, je obecně slabší. Nejznámější je opět Červený kříž a UNICEF, větší roli zde také hrají národní vlády, které za subjekty financující humanitární pomoc označilo 18% dotázaných (v ČR 22%). Naproti tomu 28% (v ČR 19%) nedokázalo určit žádnou organizaci poskytující finanční podporu humanitární pomoci.

  Pokud jde o financování humanitární pomoci Evropskou komisí prostřednictvím generálního ředitelství pro humanitární pomoc (ECHO), více než polovina obyvatel (57% v EU a 61% v ČR) o těchto aktivitách vůbec neví.

  Navzdory nízké informovanosti ale 48% lidí (v ČR 50%) považuje financování humanitární pomoci mimo území EU za důležité a 31% (v ČR 26%) dokonce za velmi důležité. 58% (v ČR 55%) lidí je přesvědčeno, že poskytování humanitární pomoci Evropskou unií je účinnější než když ji poskytuje každý členský stát jednotlivě.

  Sběr dat pro průzkum Eurobarometru 343 byl proveden od 26. února do 17. března 2010 za účasti 27 000 respondentů.

   

  Další informace:

  Stručné shrnutí speciálního Eurobarometru (v angličtině)

  Úplné znění speciálního Eurobarometru (v angličtině)

  Přehled základních informací pro Českou republiku (v češtině)

  ECHO - generálního ředitelství pro humanitární pomoc

  EU koordinuje solidaritu mezi zeměmi (13.08.2010)

  Evropská unie jako celek - Evropská komise a členské státy – je největším přispěvovatelem v rámci humanitární pomoci na světě. Sama Komise přispěla za posledních pět let přibližně 800 milionů eur ročně  (931,7 mil. eur v roce 2009).
  Poslední aktualizace: 31/10/2010  |Začátek stránky