Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Eurobarometr: Názory na zavedení eura v nových členských státech EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

27/07/2010

 

Dne 27. července 2010 byl zveřejněn Eurobarometr na téma „Zavedení eura v nových členských státech EU“.

Průzkum veřejného mínění, Eurobarometr 296, nabízí přehled názorů občanů Evropské unie v zemích, jež dosud nejsou členy eurozóny, na téma budoucího zavedení společné měny.  

  Eurobarometr: Názory na zavedení eura v nových členských státech EU

  Průzkum ukazuje, že v nových členských státech, které nepatří do eurozóny (NČS8), nemá většina obyvatel pocit, že by byla dobře informována o euru: 42 % (v ČR 39 %) uvedlo, že nejsou dobře informováni, a 16 % (v ČR 14 %) se vůbec necítí být dobře informováno. Přesto se Češi umístili spolu s Estonskem a Maďarskem mezi zeměmi s dlouhodobě nejvyšší informovaností občanů o euru a historii jeho zavádění v EU.

  Více než tři čtvrtiny (77 %, v ČR 92 %).) respondentů uvedlo, že by důvěřovali informacím o přechodu na euro poskytnutým jejich centrální bankou, a 71 % (v ČR 78 %) uvedlo totéž o informacích od evropských institucí. V ČR je důvěra v centrální banku ze zemí NČS8 vůbec nejvyšší.

  Zatímco v ostatních zemích je očekáván pozitivní dopad členství v eurozóně na zemi, v ČR převažuje názor opačný, a sice, že negativní dopady převáží nad pozitivy (55% ku  39%). Negativní dopad na osobní život očekává v ČR  55% respondentů, zatímco evropský průměr se pohybuje kolem 39 %.

  Podle výsledků Eurobarometru by relativní většina občanů NČS8 chtěla, aby bylo euro zavedeno ve střednědobém výhledu („po jisté době“ 39 %; což je o tři procentní body více než v předešlém průzkumu). Zhruba jedna třetina (32 %) si vybrala možnost „co nejpozději“ (v ČR47 %),  kdežto přibližně čtvrtina (24 %) chtěla, aby se přechod uskutečnil co nejdříve (v ČR 17 %)

  Třebaže byl tento průzkum proveden v době, kdy se hodně diskutovalo o stabilitě eura, výsledky ukázaly jen nepatrné zhoršení, pokud jde o podporu občanů NČS8 pro zavedení eura v jejich zemích.

  Stejně jako při předcházejících průzkumech souhlasila drtivá většina občanů NČS8 s výroky, podle nichž bude cestování a nakupování v eurozóně snadnější, až jejich země přijme jednotnou měnu. Nejméně výhodám zavedení eura důvěřují Češi.  

  Sběr dat pro průzkum Eurobarometru proběhl v květnu 2010 mezi více než 8 000 respondenty

    

  Další informace:

  Hlavní závěry

  Úplné znění Eurobarometru

  Poslední aktualizace: 31/10/2010  |Začátek stránky