Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Další opatření Evropské komise ohledně pojištění vkladů
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/07/2010

Nový návrh má zlepšit ochranu vkladatelů a drobných investorů.

Podobný stystém má být zaveden i pro pojistné smlouvy.

  domeček postavený z padesátieurových bankovek

  Evropská komise dnes předložila návrh nových předpisů, které mají zvýšit ochranu klientů krachujících bank, investičních firem a pojišťoven. Je součástí snah vrátit finančním službám důvěryhodnost, která utrpěla v důsledku krize.

  NávrhDeutschEnglishfrançais je posledním přírůstkem do balíku předpisů EU, jejichž vznik podnítila finanční krize a které mají tomuto odvětví dopomoci k větší transparentnosti.

  Podle jednoho z navrhovaných předpisů by měly členské státy k dispozici fondy na odškodňování vkladatelů v případě úpadku bank. Předpis také stanoví minimální výši odškodnění.

  Loni Unie toto minimum zvýšila z 20 000 eur na 50 000. Na konci letošního roku krytí vzroste v rámci dokončení tohoto dvojstupňového procesu na 100 000 eur.

  Vyšší záruky by měly pomoci předejít hromadným výběrům, kdy klienti masově převádějí vklady do zemí s lepšími pojistnými podmínkami, k čemuž došlo v Evropě roce 2008 během paniky v prvních týdnech krize.

  Podle nových pravidel by při odškodňování také platily přísnější lhůty. V současnosti mají banky na odškodnění tři měsíce. Komise požaduje, aby se lhůta zkrátila na jeden týden od krachu finanční instituce - jak je tomu ve Spojených státech.

  Další část balíčku má uklidnit obavy, zda mají systémy pojištění vkladů v jednotlivých státech k dispozici dostatečné finanční prostředky. Podle návrhu by měly banky pravidelně do fondů přispívat, přičemž ty rizikovější by platili více než ostatní. V případě nouze by si byly schopny půjčovat navzájem.

  Změny se netýkají pouze běžných účtů - předpis pamatuje i na podnikatele, na které se některé systémy zatím nevztahovaly. Umožní také odškodňování v jiných měnách, než je euro.

  Komise požaduje zavedení podobných opatření i u systémů pro odškodňování investorů. Tyto systémy poskytují ochranu před podvody, zanedbáním správcovských povinností a provozními pochybeními. Netýká se však investičních rizik.

  Minimální hranice pro odškodňování investorů by se zvýšila ze současných 20 000 eur na 50 000. Investoři by také byli lépe chráněni proti zpronevěře v případech, kdy jejich aktiva spravuje třetí strana (jako v nedávné aféře Madoff).

  Návrhy budou nyní postoupeny ke schválení  Radě a Parlamentu.

  Komise již také oznámila, že podobná opatření se chystají i pro oblast pojistných smluv. V některých zemích jsou již systémy záruk v pojišťovnictví zavedeny, ale celoevropská pravidla neexistují. V této souvislosti se připravuje konzultace s veřejností DeutschEnglishfrançais.

  Poslední aktualizace: 31/10/2010  |Začátek stránky