Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 5. do 12. července 2010
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

02/07/2010

Budoucnost důchodů v Evropě

  Přehled očekávaných událostí od 5. do 12. července 2010

   

  Středa 7. července 2010: Budoucnost důchodů v Evropě – zveřejnění zelené knihy

   

  Evropská komise předloží zelenou knihu, kterou zahájí rozsáhlou diskusi o budoucnosti důchodů v Evropě. Začne tak sedmiměsíční konzultační období, během něhož Komise uvítá názory všech subjektů na to, jak může EU nejlépe podpořit snahy členských států poskytovat přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody s ohledem na problémy, jimž čelí důchodové systémy a které sahají od stárnutí obyvatelstva až po ekonomickou a finanční krizi.

  Po desetiletí důchodových reforem v EU je nyní třeba důkladně posoudit evropský důchodový rámec a zvolit integrovaný přístup, který by využil synergie v ekonomické a sociální politice a v regulaci finančních trhů.

  Zelená kniha je společnou iniciativou komisařů Lászlóa Andora, Michela Barniera a Olliho Rehna a zohledňuje jejich působnost, včetně sociálního rozměru důchodů, pravidel vnitřního trhu a otázek udržitelnosti. Konzultace vybídne k vyjadřování názorů a předkládání neotřelých nápadů, pokud jde o budoucí opatření EU.

  Souvislosti:

  Zajištění přiměřeného a udržitelného příjmu po odchodu do důchodu v současnosti i budoucnosti je jednou z priorit EU. Dosažení těchto cílů ve stárnoucí Evropě je velkou výzvou. Většina zemí EU se snaží na ni připravit tím, že reformují své důchodové systémy.

  V roce 2008 na každého občana EU ve věku 65 a více let připadali čtyři lidé v produktivním věku. Do roku 2060 tento poměr klesne na dva ku jednomu. Nedávná ekonomická a finanční krize prohloubila dopad těchto demografických trendů. Nepříznivý vývoj v ekonomickém růstu, veřejných rozpočtech, finanční stabilitě a zaměstnanosti zvýšil naléhavost potřeby přizpůsobit důchodovou praxi. Krize odhalila, že je třeba učinit více ke zlepšení efektivnosti a spolehlivosti důchodových systémů.

  Další informace:

  Internetové stránky Evropské komise věnované důchodům (sociální záležitosti):

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=en

   

  Internetové stránky Evropské komise věnované důchodům (vnitřní trh):

  http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/index_en.htm

   

  Internetové stránky Evropské komise věnované důchodům (hospodářské a finanční záležitosti):

  http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/ageing/pensions/index_en.htm

   

   

  Poslední aktualizace: 31/10/2010  |Začátek stránky