Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Romové v Evropě: Podaří se EU prolomit začarovaný kruh?
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

15/04/2010

Poté, co k EU ve dvou vlnách (v roce 2004 a 2007) přistoupily země bývalého východního bloku, se počet Romů žijících v Unii několikanásobně zvýšil. V současnosti se jedná o přibližně 10-12 milionů příslušníků romské komunity, což znamená, že tvoří největší etnickou menšinu v EU.

Většina z nich žije v chudobě na okraji společnosti. Jejich přístup ke vzdělání, pracovním příležitostem a lékařské péči je velmi omezený. Nacházejí se tak v začarovaném kruhu, který lze jen těžko prolomit.

  Romové v rekvalifikačním kurzu

  Z tohoto důvodu předložila Evropská komise návrh programu, který se zabývá nejdůležitějšími problémy integrace Romů do společnosti. Na řešení těchto otázek jsou k dispozici finanční prostředky z rozpočtu Unie, jichž členské státy stále nevyužívají dostatečně.

  Důležitým nástrojem je Evropský sociální fond, který disponuje přibližně 12 miliardami eur, což představuje asi 10 % celkového rozpočtu EU. Podporu z něho získají projekty, jejichž cílem je zlepšit sociální soudržnost v EU.

  Během druhého evropského summitu o romské otázce, jenž se koná dnes, v Mezinárodní den Romů, a zítra ve španělské Córdobě, bude zhodnocen dosavadní pokrok v této oblasti a proběhne diskuse o nové strategii Komise.

  Konference se účastní zástupci institucí EU, členských států a organizací občanské společnosti, kromě jiného i romských asociací. Dále bude přítomen ředitel Světové banky Theodore Ahlers a investiční bankéř a filantrop George Soros.

  Jedním z dalších témat budou předpisy EU namířené proti diskriminaci a rasismu a jejich implementace ze strany členských států. Proti 24 členským států, které své závazky v této oblasti nedodržely, již podnikla Komise právní kroky. Dvanáct z těchto řízení dosud nebylo uzavřeno.

  Na obrovský význam politického zásahu v této oblasti poukazují výsledky ankety English , kterou uspořádala Evropská agentura pro lidská práva v roce 2009: více než polovina romských respondentů uvedla, že se v uplynulých 12 měsících stala obětí diskriminace.

   

  Více

  Romové v EU

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky