Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropský týden malých a středních podniků 2010
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

22/03/2010

V uplynulých dnech byla zahájena registrace akcí v rámci Evropského týdne malých a středních podniků 2010. Evropský týden MSP se koná ve dnech 25. května – 1. června 2010. Jedná se o zastřešující kampaň pro aktivity zaměřené na podporu malých a středních podniků, které se budou konat po celé Evropě včetně České republiky.

Cílem kampaně je informovat podnikatele o možnostech podpory jejich aktivit na evropské, národní a regionální úrovni a rovněž povzbudit potenciální podnikatele k zahájení jejich vlastní podnikatelské činnosti. Nedílnou součástí Evropského týdne MSP je možnost sdílet zkušenosti a podnikatelské nápady s ostatními zástupci malých a středních podniků.

 

  Logo Evropského týdne malých a středních podniků 2010

  V případě, že se chystáte Vy, Vaše členské, partnerské a spolupracující instituce či organizace pořádat akci, která by svým zaměřením odpovídala obsahu Evropského týdne malých a středních podniků, jste srdečně zváni, abyste tuto akci zaregistrovali na stránkách www.ec.europa.eu/sme-week. Může se jednat o konferenci, seminář, přednášku, workshop, veletrh, den otevřených dveří, soutěž, veřejné představení, setkání podnikatelů a mnohé další.

  Do Evropského týdne malých a středních podniků 2010 se mohou zapojit orgány veřejné správy, stávající i potenciální podnikatelé, vzdělávací instituce, obchodní organizace, studenti i mladí lidé.

  Vaše akce nemusí probíhat pouze v oficiálním termínu konání Evropského týdne, ale může být realizována kdykoli v průběhu května a června 2010.

  Registrace akcí

  Do této celoevropské kampaně mohou své akce zaregistrovat veřejné i soukromé organizace a instituce z celé Evropy až do 24. května 2010. Registraci je však nutné provést minimálně 1 měsíc před konáním akce.

    

  Kontakt:

  Pro bližší informace je možné kontaktovat koordinátory Evropského týdne MSP pro ČR:

  • Ing. Michaela Doležalová, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, e-mail: dolezalovam@mpo.cz, tel.: + 420 224 852 787
  • Ing. Petr Valenta, Hospodářská komora, Freyova 27, 190 00 Praha 9, e-mail: valenta@komora.cz, tel: +420 266 721 417

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky