Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Úspěchy Romů
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

11/03/2010

 

Nejpočetnější romskou komunitu v EU najdeme ve Španělsku. Čítá 700 000 lidí. Tak jako jinde v Evropě i španělští Romové trpí v důsledku hluboce zakořeněné diskrimace, značné chudoby a vysoké nezaměstnanosti.

V roce 2000 se rozjel projekt „Acceder“ (česky Přiblížení) financovaný z prostředků EU. Pomáhá nezaměstnaným ve Španělsku si najít práci tak, že jejich odbornou přípravu přizpůsobuje potřebám zaměstnavatelů. Díky tomuto projektu našlo do června 2009 práci 34 000 lidí.

Většinu z nich tvořili Romové.

 

  Muž na motocyklu

  Tento úspěch je jedním ze 30 příkladů úspěšných projektů prezentovaných na konferenci EU o účinné pomoci Romům. Mezi 500 účastníky konference byli především pracovníci z různých úrovní veřejné správy, kteří se zabývají tvorbou politik. Cílem bylo sestavit osvědčené postupy pro projekty týkající se Romů, které jsou financovány z prostředků EU, a najít způsoby, jak lze příslušné knowhow šířit na školách, v nevládních organizacích a v soukromém sektoru.

  V EU žije podle odhadů asi 10 až 12 milionů Romů. Romové tedy představují jednu z nejpočetnějších etnických menšin v Evropě. Většina Romů žije na okraji společnosti, ve značné chudobě. Těžko získávají zaměstnání a mají omezený přístup ke vzdělání a zdravotní péči.

  EU již delší dobu podporuje členské státy v tom, aby realizovaly účinnou politiku týkající se romské populace. Konference o Romech se koná v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Výsledky budou projednány na druhém summitu EU o Romech, který se bude konat v dubnu.

  Související odkazy:

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky