Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropská komise usiluje o snížení rozdílů v platech žen a mužů
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/03/2010

Evropská komise dnes představí plán na snížení rozdílů v platech mezi muži a ženami v příštích pěti letech. Rozdíly v platech dosahují v EU v průměru 18 % a mezi jednotlivými zeměmi a oblastmi existují výrazné odlišnosti. Odráží pokračující nerovnosti na trhu práce, které v praxi postihují především ženy. Komise hodlá zmírnit tento nepoměr zvýšením povědomí mezi zaměstnavateli, podporou iniciativ prosazujících rovnost žen a mužů a vývojem nástrojů k měření rozdílů v platech žen a mužů. Nejsou vyloučena ani právní opatření.

Dnes zveřejněný průzkum Eurobarometr ukazuje, že více než 80% Evropanů podporuje aktivity nutné k řešení těchto rozdílů. Průzkum dále ukazuje, že 76% českých respondentů si přeje, aby EU přikročila naléhavě k řešení rozdílů v platech. Více než polovina respondentů v ČR je toho názoru, že genderová nerovnováha je v zemi rozšířená, zatímco 65% věří, že se situace za posledních 10 let zlepšila.

  Dvě tváře

  V druhé půli roku 2010 Komise předloží novou strategii EU pro rovnost žen a mužů na období 2010–2015. Řešení rozdílů v platech žen a mužů bude jednou z hlavních priorit.

  Komise provede podrobný rozbor účinku některých možností, zejména:

  -       hlášení rozdílů v platech žen a mužů a zajištění platové transparentnosti,

  -       zdůraznění povinnosti zajistit pracovní zařazení a platové tabulky neutrální z hlediska pohlaví;

  -       zefektivnění ustanovení o sankcích v případě porušení práva na rovné platové podmínky.

  Komise rovněž:

  -       zvýší povědomí mezi zaměstnanci, zaměstnavateli a veřejností o příčinách rozdílů v platech a případných řešeních,

  -       podpoří iniciativy prosazující rovnost žen a mužů na pracovišti označováním, chartami a oceňováním rovnosti;

  -       podpoří vývoj nástrojů umožňujících zaměstnavatelům analyzovat rozdíly v platech;

  -       zlepší poskytování a kvalitu statistických údajů o rozdílech v platech.

  Řešení nerovností žen a mužů na pracovním trhu je rovněž klíčovou součástí strategie Evropa 2020 - nové evropské hospodářské strategie na příští dekádu. Podle studie vypracované pod švédským předsednictvím EU v roce 2009 by odstranění nerovností žen a mužů v oblasti zaměstnanosti v členských státech EU mohlo vést až k 15–45% zvýšení HDP.

  Více informací v angličtině naleznete v přehledu Questions and answers on the pay gap .

  Podrobnosti rovněž nabízejí oficiální stránky kampaně.

  Výňatek z průzkumu Eurobarometr prezentující názor české veřejnosti

  Celé znění průzkumu Eurobarometr v angličtině.

   

  Informační materiály:

   

  Informační leták: Rozdíly v odměňování žen a mužů

  Leták vysvětluje, co jsou to rozdíly v odměňování žen a mužů, co je jejich příčinou a proč je odstraňování rozdílů rozumné pro hospodářství i společnost. Uvedena jsou i důležitá čísla týkající se rovnosti mužů a žen v oblasti zaměstnání a také informace o tom, co pro odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů a propagaci rovnoprávnosti pohlaví dělá EU a kde naleznete další podrobnosti.

  Prezentace:  Rozdíly v odměňování žen a mužů

  Tato prezentace vysvětluje, co jsou to rozdíly v odměňování žen a mužů, uvádí přehled hlavních příčin rozdílů a důvody, proč je důležité rozdíly odstranit. Dále podává podrobné informace o opatřeních EU včetně legislativy a politiky. Popisuje také dopad rozdílů v odměňování na život žen, od vlivu genderových stereotypů na volbu studijního oboru po informace o tom, jak nerovné odměňování v průběhu života ovlivňuje příjmy žen a jejich důchody. Současně představuje několik způsobů, jak rozdíly odstranit, včetně konkrétních příkladů činnosti na národní úrovni.

  Plakát: Rozdíly v odměňování žen a mužů

  Čtyři plakáty sledují rozdíly v odměňování žen a mužů v různých obdobích života, od dětství přes začátek kariéry a rodičovství až k důchodovému věku. Každý plakát využívá jiný obrázek a otázku, kterou zdůrazňuje konkrétní nerovnost a její dopad na dané období života ženy.

  Evropská mapa průměrných rozdílů v odměňování

  Mapa uvádí statistky průměrných rozdílů v odměňování pro každou z členských zemí EU. Obsahuje také vysvětlení rozdílů v odměňování žen a mužů a informace o příčinách a dopadu těchto rozdílů na život žen.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky