Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Vaše Evropa, váš názor
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

24/02/2010

 

Na jaře letošního roku se tři studenti a jeden učitel z Gymnázia Děčín zúčastní jako zástupci České republiky akce pro mládež, kterou uspořádá Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) Evropské unie v Bruselu od 15. do 17. dubna 2010.

Mottem této akce je „Vaše Evropa, váš názor“.

  Diskutující lidé

   

  Studenti a jejich učitel na několik dní zaujmou místa členů EHSV a budou diskutovat o tématech týkajících se EU s dalšími 150 studenty a učiteli z celé Evropy. Účast na této akci bude výbornou příležitostí nejen pro vaše město, aby vyjádřilo svůj názor v Bruselu, ale i pro studenty, aby diskutovali přímo s místopředsedkyní EHSV paní Irini Pari a s dalšími představiteli EU.

  Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) je poradní orgán EU. Jeho 344 členů pochází ze všech zemí EU a zastupuje různé hospodářské a sociální subjekty: zaměstnavatele, pracovníky, neziskové organizace a různé další organizace. Úlohou Evropského hospodářského a sociálního výboru v evropském rozhodovacím procesu je být poradcem ostatních institucí EU (Evropské komise, Evropského parlamentu aj.).

  Prostřednictvím různých organizací občanské společnosti zastoupených v EHSV může každý občan EU vyjádřit svůj názor a ovlivnit rozhodnutí přijímaná na evropské úrovni.

  Více informací o této akci najdete na  http://www.eesc.europa.eu/YourEuropeYourSay2010

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky