Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

17/02/2010

Rok 2010 byl vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Před deseti lety se vedoucí představitelé členských států zavázali, že do roku 2010 chudobu v EU vymýtí. Tento cíl se bohužel nepodařilo splnit.

Chudoba není omezena jen na rozvojové země, ale sužuje i evropskou společnost. Neumožňuje lidem, aby vedli takový život, který většina z nás považuje za samozřejmý. K chudobě často vede souběh různých příčin, jako jsou špatné vzdělání, drogová závislost nebo dětství strávené v obtížných podmínkách s omezeným přístupem ke kulturním, sociálním a materiálním zdrojům.

 

  barevné logo Evropského boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

  V Evropské unii jsou za chudé považováni lidé, jejichž příjem se pohybuje pod 60 % mediánové mzdy v zemi, kde žijí. Podle posledních údajů Eurostatu je dnes chudobou ohroženo 17 % evropské populace, což je více než 84 milionů lidí. Mezi nejvíce postižené patří děti a staří lidé. Jelikož jednou z našich zásadních hodnot je princip solidarity, spojila Evropská unie síly s členskými státy a vyhlásila rok 2010 Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

  EU si při této příležitosti stanovila několik cílů, o jejichž naplnění bude společně s evropskou veřejností usilovat. Jedná se zejména o podporu politické angažovanost všech skupin společnosti v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení, dále pak rozbíjení stereotypů, které se k této problematice váží, posílení spolupráce s nevládními organizacemi a o prohloubení solidarity ve společnosti.

  Evropský rok boje proti chudobě by měl zásadním způsobem přispět k vyšší informovanosti veřejnosti o problému sociálního vyloučení a podpoře aktivního začleňování, jelikož důsledkům této celosvětové krize se nevyhne žádná země. Akce na tato témata, na regionální i celostátní úrovni, se budou konat v každém z členských států EU, v Norsku a na Islandu. Budou zahrnovat osvětové kampaně, semináře a informační akce ve školách. Filmy, časopisy a další informační materiály pomohou pochopit dopad chudoby a sociálního vyloučení na místní společnost. Osobám, kterých se problém chudoby a sociálního vyloučení přímo dotýká, přinesou lepší informace o jejich právech.

  Vedle veřejných činitelů budou jako ambasadoři působit lidé, kteří sami chudobu zažili a zažívají. Pomohou tak zvýšit viditelnost a důvěryhodnost všech činností podniknutých v rámci evropského roku a vyburcovat k účasti ostatní občany.

   

  Další informace:

  Evropská komise

  Evropský rok 2010

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky