Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o občanské iniciativě
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

18/01/2010

 

Evropská komise zahájila rozsáhlou veřejnou konzultaci, jejímž cílem je vymezit praktické detaily občanské iniciativy stanovené v Lisabonské smlouvě. V rámci této iniciativy bude moci jeden milion občanů požádat Komisi o předložení určitého návrhu politiky.

Iniciativa občanů je pro evropské občany důležitou novinkou. Zavádí totiž prvek participační demokracie. Lisabonská smlouva stanoví, že jeden milion občanů z většího počtu členských států může přímo požádat Komisi, aby v jejich zájmu předložila návrh v určité oblasti politického života.

  maják vrhající světlo v podobě evropské vlajky

  Smlouva také stanoví, že konkrétní postupy a podmínky fungování občanské iniciativy by měly být určeny v nařízení, které přijme Evropský parlament a Rada na základě návrhu Evropské komise. Zelená kniha umožní veřejnosti, aby předložila návrhy, jak by měla občanská iniciativa fungovat a jak by mělo být formulováno příslušné nařízení.

  Evropská komise vítá zavedení této občanské iniciativy, která posílí hlas občanů Evropské unie. Evropská demokracie tím získá nový rozměr, bude doplněn soubor práv, která se vztahují k občanství Unie a evropská politika se stane předmětem zvýšené veřejné debaty, což napomůže vybudování skutečného evropského veřejného prostoru. Provedením této iniciativy se posílí zapojení občanů a organizované občanské společnosti při formování politik EU.

  „Účast občanů na procesu rozhodování je pro demokracii životně důležitá,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za vztahy mezi institucemi a komunikační strategii Margot Wallströmová. „Lisabonská smlouva poskytne občanům prostředek k vyjádření vlastních názorů a možnost přímo ovlivňovat tvorbu politik EU.”

  Zveřejněná zelená kniha formuluje praktické otázky týkající se optimálního fungování této iniciativy v praxi. Řeší se zde například počet zemí, z nichž musí občané pocházet, jak kontrolovat pravost podpisů, jakou by měly mít petice podobu, lhůty atd.

  Veškeré příspěvky jsou vítány a mohou být zaslány jako odpověď na zelenou knihu. Odpovědi lze psát do konce ledna 2010. Po tomto datu předloží Evropská komise Evropskému parlamentu a Radě ministrů příslušný návrh nařízení.

   

  Další informace:

  Zelená kniha o Evropské občanské iniciativě

  Stránka Evropské občanské iniciativy

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky