Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Španělské předsednictví se zaměří na naplňování Lisabonské smlouvy
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

11/01/2010

Priority španělského předsednictví: hospodářská obnova, postavení EU na světové scéně a práva občanů.

Na začátku tohoto roku převzalo Španělsko předsednictví Evropské unie a přislíbilo, že jeho hlavní prioritou bude Lisabonská smlouva.

Smlouva, jež vstoupila v platnost v prosinci loňského roku, s sebou přináší řadu změn, které mají Unii pomoci přijímat rozhodnutí účinněji a hrát významnou roli na mezinárodní scéně. Ke změnám dochází i u šestiměsíčního rotujícího předsednictví, které má nyní úzce spolupracovat s politiky zastávajícími dvě nové funkce vytvořené Smlouvou: s prezidentem EU a vedoucí postavou unijní diplomacie. Jelikož je Španělsko první zemí, která stojí od vstupu Lisabonské smlouvy v čele EU, má příležitost udat směr dalšího vývoje.

 

  logo španělského předsednictví

  Během následujících šesti měsíců se bude tato země snažit posílit pozici Unie jako globálního hráče, přičemž bude úzce spolupracovat s novým prezidentem EU Hermanem Van Rompuyem, aby se Unie mohla na světové scéně prezentovat jednotně.

  Španělsko se rovněž zapojí do vytváření tzv. Služby pro vnější činnost, jež bude fungovat jako ministerstvo zahraničí a diplomatický sbor EU a kterou bude řídit vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonová.

  Podle Smlouvy bude rovněž předsedající země povinna úzce spolupracovat s dalšími dvěma státy, jež ji budou ve funkci následovat – v případě Španělska se jedná o Belgii a Maďarsko. Z praktického hlediska to znamená, že toto „trojpředsednictví“ bude mít společný osmnáctiměsíční program.

  V roce 2009 dosáhla míra nezaměstnanosti v Evropské unii 9,3 % (ve Španělsku dokonce 19,3 %), a proto se stávající předsednictví bude intenzivně zabývat obnovou hospodářství. K prioritám bude patřit přijetí nové evropské strategie pro růst a zaměstnanost a zlepšení dohledu nad mezinárodním finančním systémem. Španělsko rovněž hodlá věnovat zvláštní pozornost otázce rovnosti mezi ženami a muži.

  V neposlední řadě se španělské předsednictví zaměří na podporu Evropy občanů – Lisabonská smlouva totiž zavádí tzv. občanskou iniciativu, díky níž se mohou občané formou petice aktivně vyjádřit k nejrůznějším evropským otázkám.

  Španělsko rovněž doufá, že se mu podaří dosáhnout určitého pokroku na poli energetické bezpečnosti, boje se změnou klimatu a přistěhovalectví.  Další informace na toto téma

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky