Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Jak pomoci chudým v Evropě
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

12/01/2010

 

Rok 2010 byl vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Před deseti lety se vedoucí představitelé členských států zavázali do roku 2010 vymýtit v EU chudobu. S blížícím se termínem je tento cíl stále nesplněn.

 

  logo Evropského roku boje proti chudobě a sociálnmu vyloučení

  Chudoba není omezena jen na rozvojové země, ale sužuje i evropskou společnost. Neumožňuje lidem, aby vedli takový život, který většina z nás považuje za samozřejmý. Chudoba je často výsledkem různých příčin, jako jsou špatné vzdělání, drogová závislost nebo dětství strávené v obtížných podmínkách s omezeným přístupem ke kulturním, sociálním a materiálním zdrojům.

  V Evropské unii jsou za chudé považováni lidé, jejichž příjem se pohybuje pod 60 % mediánové mzdy v zemi, kde žijí. To znamená, že téměř 80 milionů Evropanů (více než 15 % obyvatelstva) žije na hranici chudoby nebo pod ní. Jeden občan EU z deseti žije v domácnosti, kde nikdo nepracuje, a 8 % Evropanů se nedaří vymanit se z chudoby, třebaže práci mají.

  Situace však není beznadějná. Jednou z hlavních hodnot EU je solidarita. Proto také Unie vyhlásila rok 2010 rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Plánuje se mnoho iniciativ a akcí, mezi něž bude patřit i setkání Evropanů, kteří žijí v chudobě, v květnu a diskuze u kulatého stolu v říjnu 2010. Kromě toho bude mít každá členská země svůj vlastní program zaměřený na konkrétní problémy.

  Vymýcení chudoby bylo jedním z hlavních cílů plánu pro růst a zaměstnanost English (tzv. Lisabonské strategie), kterou vedoucí představitelé zemí EU schválili v roce 2000. Kampaň v rámci evropského roku by měla být katalyzátorem, který boj proti chudobě urychlí a přemění toto úsilí ve skutečnost.  Další informace na toto téma

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky