Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropský parlament volí novou Evropskou komisi
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

08/01/2010

V pondělí 11. ledna zahájí Evropský parlament slyšení s dvaceti sedmi kandidáty, které členské státy nominovaly do funkce komisařů na příští pětileté funkční období.

Veřejná slyšení před výbory Evropského parlamentu proběhnou během sedmi dnů, a to 11.-15. ledna v Bruselu a 18.-19. ledna ve Štrasburku. Každý den před Parlamentem vystoupí šest kandidátů. Konečné hlasování o personálním obsazení celé Komise se bude konat 26. ledna.

Slyšení s navrhovaným českým komisařem Štefanem Fülem, který bude mít na starosti resort rozšíření a sousedské politiky EU, se uskuteční v Bruselu před výborem AFET (Výbor pro zahraniční záležitosti) v úterý 12. ledna od 13.00 do 16.00 hod.

  Evropský parlament volí novou Evropskou komisi

  Tabulku s termíny slyšení dalších komisařů naleznete zde .

  Přímý přenos ze slyšení nabídne ve 22 oficiálních jazycích EU služba  Europe by Satelite. Program přenosu naleznete zde.

  Slyšení bude taktéž možné sledovat živě na internetu pomocí webstreamu Evropského parlamentu: EP Live  a na EuroparlTV.

  Krátké video a audio záznamy ze slyšení budou k dispozici na FTP serveru Evropského parlamentu:  ftp://epavvideoget:mo12ssb@ftpeps01.europarl.eu.int/epavvideo/Hearings/

   

  Proces Schvalování Evropské komise

   

  Schvalování Evropské komise probíhá na základě článku 17 Smlouvy o Evropské unii ve dvou fázích. Evropský parlament nejprve zvolí kandidáta navrženého Evropskou radou na místo předsedy Komise. Tím se stal 16. září opět José Manuel Barroso.

  Ve druhé fázi Evropský parlament schvaluje Komisi jako celek. Předseda Komise na plenárním zasedání Evropského parlamentu představí europoslancům všechny kandidáty na komisaře a jejich program.

  Ještě předtím hodnotí europoslanci při téměř tříhodinovém veřejném slyšení ve výborech způsobilost nových komisařů. Základem pro diskusi europoslanců s kandidátem je série písemných otázek , která se týka zejména politických priorit kandidátů v oblasti jejich budoucí působnosti. Každý komisař ve stanovené lhůtě odevzdá své písemné odpovědi.

  Výsledky slyšení jsou předány předsedovi Evropského parlamentu a posuzuje je Konference předsedů, kterou tvoří předseda Evropského parlamentu, předsedové všech politických skupin a Konference předsedů výborů.

  Podrobné informace o postupu schvalování nové Evropské komise, jednotlivých etapách procesu a také výtahy ze všech relevantní dokumentů, podle kterých se proces řídí (Smlouva o Evropské unii a Jednací řád EP) naleznete zde.

   

  Více informací

   

  Životopisy kandidátů na komisaře

  Dopis J.M. Barrosa definující portfolio českého komisaře pro rozšíření a sousedskou politiku (AJ)

  Deset zajímavostí o slyšení komisařů

  Stránky Evropského parlamentu

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky