Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Generace ’89 : Jak vidí dnešní dvacetiletí Evropu?
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

11/01/2010

Projekt Generace ’89 je určen mladým lidem, kteří se narodili v roce 1989. Dění z tohoto revolučního roku přeměnilo podobu Evropy a vedlo k výrazným změnám ve všech sférách lidského života nejen na východní straně pověstné železné opony. Projekt Generace ’89 se snaží zachytit pohled mladých lidí, kteří nemají žádnou zkušenost s životem v rozdělené Evropě. Hlavním cílem je představit názory a postoje mladé generace k současným problémům a výzvám Evropy, porozumět jejich vidění evropské integrace a vnímání roku 1989.  

  Generace ’89 : Jak vidí dnešní dvacetiletí Evropu?

  Projektu se účastní devět evropských zemí, jak někdejších částí východního bloku, tak i západních demokracií. Jedná se o Polsko, Německo, Rakousko, Bulharsko, Českou republiku, Rumunsko, Belgii, Maďarsko a Velkou Británii. Zájemci z těchto zemí získají unikátní příležitost setkat se stejně starými lidmi a debatovat o aktuálních i historických tématech.

  Poroty v každé zemi vyberou několik kandidátů, kteří se zúčastní setkání ve vybraných evropských metropolích – v Praze, Bruselu, Varšavě a Bukurešti. Všichni účastníci si na setkání připraví krátké video o vnímání roku 1989. Během zasedání dojde k vytvoření nástinu závěrečné deklarace generace ’89. Čtyři nejlepší pak budou mít příležitost představit konečnou verzi deklarace předním zástupcům evropských institucí.

  Projekt vytvořil EUNIC (Kulturní instituty zemí Evropské unie) s podporou Evropské komise.

  Podmínky soutěže

  Zájemci musí splňovat základní podmínku, a sice narodit se v roce 1989. Měli by dobře hovořit anglicky a mít přehled o událostech v roce 1989 i o aktuálních otázkách, zejména pak o dění v Evropské unii. Výhodou je znalost problematiky evropských institucí a jejich historie. Přihlášky se musí odeslat do 31. ledna.

  Jak se zúčastnit?

  Je třeba vyplnit online přihlášku v angličtině. Její součástí je esej na téma „Co mohu udělat pro Evropu a co Evropa může udělat pro mě? Jak se vidím jako evropský občan za 5 – 10 let?“. Tato esej musí být napsána v angličtině a mít rozsah 500 až 1500 slov. Vybraná  porota pak bude hodnotit eseje z hlediska úrovně anglického jazyka, významu zvoleného tématu či struktury a stylistiky práce.

  Další informace:

  Oficiální stránky projektu Generace ’89

  Tisková zpráva msw8 - 151 KB [151 KB]

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky