Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Cesta do Kodaně
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

04/12/2009

Jaké zaujme EU v Kodani stanovisko?

Během konference OSN v Kodani (7. - 18. prosince 2009) se Evropská unie bude snažit prosadit přijetí ambiciózní dohody, která by měla zabránit eskalaci globálního oteplování na katastrofální úroveň.

  Modrá koule připomínající modrou planetu a název COP 15 Copenhagen

  Vedoucí představitelé členských států se na svém listopadovém setkání dohodli, že uvolní prostředky na fond, který by měl rozvojovým zemím pomoci v boji proti změně klimatu. Konkrétní částka však dosud nepadla.

  Předseda Komise José Manual Barroso uvedl, že EU je odhodlána přispět na boj proti změně klimatu „spravedlivým dílem“ – do roku 2020 by se celková výše nákladů v rozvojových zemích měla pohybovat okolo 100 miliard eur ročně. Prozatím Komise navrhuje, aby Unie do roku 2012 přispívala ve výši 5–7 miliard eur ročně.

  Na mezinárodní konferenci v Kodani se letos v prosinci budou zástupci jednotlivých zemí snažit vypracovat dohodu, která nahradí Kjótský protokol, jenž byl rozvinutými zeměmi přijat v roce 1997. V tomto protokolu se signatářské země zavázaly snížit objem emisí skleníkových plynů o 5 % v porovnání s hodnotami z roku 1990.

  Jako předvoj kodaňské konference již na dané téma proběhlo několik kol jednání, která se konala např. v Bonnu, Bankoku či Barceloně. Snahu snížit emise skleníkových plynů dnes slibují i země, které životní prostředí znečišťují velkou měrou, jako například Čína či Spojené státy, a proto je podle Unie velmi pravděpobné, že se v Kodani podaří dosáhnout významné dohody.

  EU se již zavázala snížit do roku 2020 emise o minimálně 20 % hodnot z roku 1990. Pokud by se k závazku přidaly i ostatní země, Unie by svůj cíl zvýšila na 30 %.

  Předseda Komise Barroso se nedávno setkal se zástupci podnikatelského sektoru a vyzval je, aby v této oblasti začali jednat a nečekali na uzavření nové dohody: „Můžeme jednat již dnes, protože ke změně klimatu dochází právě teď“.

  Příspěvek EU k vyjednávání v Kodani English

  Stránky švédského předsednictví EU o konferenci v Kodani Englishfrançaissvenska

  Další informace:

  Boj EU proti změně klimatu

  Speciální Eurobarometr na téma změny klimatu

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky