Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Úmluva o právech dítěte slaví 20. let
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

19/11/2009

Dne 20. listopadu si svět připomíná přijetí Úmluvy o právech dítěte. Tento právně závazný dokument představuje milník v oblasti ochrany práv dětí. Oslavy přijetí jsou tak zvláštní příležitostí připomenout si úspěchy a zároveň se zamyslet nad dalšími výzvami, kterým dnes konvence čelí.

Úmluva o právech dítěte byla přijata na zasedání Valného shromáždění OSN dne 20. listopadu 1989. Během své dvacetileté existence se stala inspirací pro zákony a právní opatření na prohloubení ochrany práv dětí a mladistvých na celém světě. Dnes patří mezi její signatáře téměř všechny státy světa.

 

  tři malé usměvavé děti

  Přesto stále dochází k závažnému porušování dětských práv. Děti jsou často oběťmi násilí a válečných konfliktů, jsou zneužívány k otrocké práci, čelí hladu a nemocem, nemají přístup ke vzdělání.

  Boj proti porušování práv dětí patří mezi dlouhodobé cíle zahraniční politiky EU. EU v této oblasti široce spolupracuje s fondem UNICEF, Mezinárodní organizací práce a celou řadou nevládáních organizací. Dále organizuje semináře a setkání pro představitele občanské společnosti za účelem pravidelné výměny informací a zkušeností.

  Evropská komise připravila při příležitosti dvacátého výročí přijetí úmluvy ve spolupráci s OSN různé akce. Jejich cílem je připomenutí významu tohoto přelomového dokumentu.

   

  Více informací naleznete zde:

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky