Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropská komise pořádá konferenci o slovanských jazycích
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/11/2009

Dne 2. prosince 2009 se v Bratislavě uskuteční mezinárodní konference o slovanských jazycích s názvem „Vliv evropské integrace na slovanské jazyky. Trendy v překladu a vícejazyčné komunikaci“.

  Kniha o evropských jazycích a mapa Evropy

  Co se děje s češtinou po vstupu České republiky do Evropské unie? Nekazí ji přemíra cizích slov, kterým běžný občan nerozumí? Do diskuse o těchto otázkách se na základě analýzy překladů evropských institucí pokusili před čtyřmi lety odpovědět čeští jazykovědci Jana Hoffmannová a Josef Šimandl z Akademie věd ČR. Nyní zhodnotí vývoj v uplynulém období a se svými závěry seznámí veřejnost na mezinárodní konferenci o slovanských jazycích, kterou 2. prosince pořádá  Bratislavě Generální ředitelství Evropské komise pro překlady a Zastoupení Evropské komise na Slovensku.

  Na konferenci s názvem „Vliv evropské integrace na slovanské jazyky. Trendy v překladu a vícejazyčné komunikaci“ promluví přední odborníci z akademické sféry z Bulharska, ČR, Polska, Slovenska a Slovinska, jakož i z Evropské komise. Účastníci se budou zabývat vlivem eurožargonu na slovanské jazyky a budou rozebírat vývoj v souvislosti s informačními a komunikačními technologiemi.

  Když Hoffmannová a Šimandl v roce 2005 zkoumali překlady vzniklé v evropských institucích, dospěli k názoru, že problém s používaným jazykem nespočívá ani tak v nadměrným přejímáním cizích slov jako spíše v přetíženosti větné skladby, která je charakteristická pro administrativní styl. Rovněž ve stati, kterou v roce 2008 zveřejnil časopis Naše řeč, sdíleli názor, že pro srozumitelnost textů může být nebezpečím „jazykový purismus“. Ten se projevuje třeba tím, že se běžný a obecně srozumitelný přejatý výraz zbytečně nahrazuje českým neologismem nebo českým „synonymem“, které neodpovídá přesně významu cizího slova.

  Kromě Hoffmannové a Šimandla na konferenci vystoupí i přední český odborník na automatický překlad Jan Hajič, ředitel Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Ve svém příspěvku vysvětlí problémy automatického překladu a představí několik evropských projektů, na nichž se jeho pracoviště podílí. Další účastníci se budou zabývat například mnohojazyčností v EU, jazykovými léčkami v blízkých slovanských lexikálních systémech, neologismy v bulharštině a ve slovenštině, polským jazykem používaným ve veřejné diskusi o EU.

  Na konferenci promluví také generální ředitel ředitelství Evropské komise pro překlady Karl-Johann Lönnroth a místopředseda slovenské vlády pro znalostní společnost, evropské záležitosti, lidská práva a menšiny Dušan Čaplovič.

   

  Registrovat na konferenci se můžete do pátku 13. listopadu 2009 na adrese:DGT-BRATISLAVA@ec.europa.eu.

   

  Další informace

  Internetové stránky Generálního ředitelství Evropské komise pro překlady: http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_en.htm

  Internetové stránky Zastoupení Evropské komise na Slovensku: http://ec.europa.eu/slovensko/news/viacjazycnost/index_sk.htm

  Více informací můžete získat i na e-mailové adrese DGT-Prague@ec.europa.eu

   

  Program konference naleznete zde msw8 - 45 KB [45 KB] .

  Program konference v angličtině zde pdf - 217 KB [217 KB] English (en) .

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky