Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Financování nízkouhlíkové budoucnosti
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

12/10/2009

Podle nejnovějšího odhadu EU potřebuje Evropa na rozvoj ekologické energetiky během následujících deseti let vydat dodatečných 50 miliard eur, což představuje téměř ztrojnásobení současných investic.

Evropská komise předložila investiční plán, v němž vyzývá k následujícímu rozdělení prostředků: 16 miliard eur na sluneční energii, 13 miliard eur na zachycování a ukládání uhlíku, 7 miliard eur na jadernou a 6 miliard eur na větrnou energii.

V plánu Komise se uvádí, že zvýšením investic do technologií na výrobu ekologické energie se urychlí přechod na nízkouhlíkové hospodářství, které je předpokladem omezení emisí skleníkových plynů a snížení závislosti Unie na dovážené ropě a zemním plynu.

  Solární panely ve španělské vesnici Llaberia

   

  Částka 50 milard eur se může v současné době, kdy se hospodářství teprve vzpamatovává z recese, zdát poměrně vysoká. Avšak odborníci se shodují na tom, že se tato investice vyplatí. Trh s ekologickými technologiemi je velmi aktivní, a slibuje tak vidinu obrovských výnosů a rovněž vzniku milionů pracovních míst právě v zemích, které této příležitosti zavčasu využijí.

  „Zvýšíme-li dnes chytré investice do výzkumu, získáme tak příležitost rozvinout nové zdroje růstu, učinit naši ekonomiku ekologičtější a zajistit konkurenceschopnost EU ve chvíli, kdy vyjdeme z krize,“ uvedl Janez Potočnik, komisař pro vědu a výzkum.

  Uvedený plán podtrhuje závazek EU bojovat proti změně klimatu právě před konferencí OSN, která se bude konat letos v prosinci v Kodani. Cílem této konference je stanovit si nový, ambicióznější mezinárodní závazek týkající se boje proti globálnímu oteplování. Platnost Kjótského protokolu, jenž obsahuje stávající závazky, vyprší na konci roku 2012.

  V současné době vydává Unie na výzkum a vývoj ekologické energetiky přibližně 3 miliardy eur ročně. V plánu se hovoří o 8 miliardách eur ročně, tedy o dodatečných 50 miliardách eur během následujících deseti let. Tyto finanční prostředky by pocházely z různých zdrojů: z průmyslových podniků, bank, od soukromých investorů či ze státních pokladen. Rovněž by mělo být vybráno okolo 25 evropských měst, která by se stala průkopníky ekologických technologií.

  Fosilní paliva, k nimž patří ropa, zemní plyn a uhlí, pokrývají v současné době 80 % energetické spotřeby Unie. Více než 50 % energie spotřebované v EU se dováží ze zemí mimo Unii.

  Další informace o plánu EU pro energetické technologie English


  Další informace na toto téma


   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky