Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zrodila se síť evropského magisterského studijního programu v oboru překladatelství
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

15/09/2009

 

Evropa má ode dneška svou vlastní síť magisterského studijního programu v oboru překladatelství (European Master's in Translation, EMT). Evropská komise zveřejnila seznam vysokých škol, které se staly členy sítě.

Odborná komise tvořená 13 experty na překlad a jazykovědu z akademické sféry vybrala pro počáteční čtyřleté období 34 studijních programů z 15 členských států. Není mezi nimi ani jeden program z České republiky.

  Otevřené knihy

  Úspěšné programy budou moci používat označení „člen sítě EMT“. Cílem je zajistit, aby se studentům překladatelství dostalo vysoce kvalitního vzdělání, aby se zvýšila úroveň výuky a aby mělo evropské jazykové odvětví a evropské instituce v budoucnu k dispozici překladatele špičkové úrovně. Při rozšíření EU v roce 2004 a 2007 se totiž ukázalo, že pro evropské instituce je v případě některých jazyků obtížné získat dostatečný počet kvalifikovaných překladatelů.

  Dnešní zřízení sítě EMT je vyvrcholením pětileté přípravy EMT, v níž hrálo hlavní roli Generální ředitelství Evropské komise pro překlady.

  Přípravy se dostaly do finále v roce 2009. V březnu 2009 Komise zaslala výzvu k podávání žádostí 285 univerzitám a vysokým školám v EU. Žadatelé měli poskytnout velmi podrobnou dokumentaci, která by prokázala, že jejich magisterské studijní programy zajišťují odbornou způsobilost požadovanou od kvalifikovaného překladatele a odpovídají potřebám rychle se rozvíjejícího překladatelského trhu. Vzdělávací instituce z 24 členských států a také z Turecka, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Libanonu předložily dohromady 93 žádostí (o členství v síti nepožádaly vysoké školy v Lucembursku, Nizozemsku a na Kypru, protože nenabízejí odbornou přípravu překladatelů na magisterské úrovni).

   

  Seznam překladatelských studijních programů, které jsou součástí sítě EMT, je k dispozici na internetových stránkách:

  http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/index_en.htm.

   

  Více informací o projektu EMT naleznete na internetových stránkách:

  http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/index_en.htm

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky