Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Změna klimatu: Unie naslouchá mladým
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

19/08/2009

Od července do prosince 2009 probíhá v jedenácti členských státech (Bulharsku, České republice, Dánsku, Francii, Itálii, Maďarsku, Německu, Polsku, Rumunsku, Spojeném království a Švédsku) kampaň s názvem „Play to Stop – Europe for climate“ pořádaná Evropskou unií. Jejím účelem je povzbudit mladou generaci k tomu, aby se zapojila do boje proti změně klimatu.

Díky kampani mohou mladí Evropané získat informace a vyjádřit svůj názor k problematice změny klimatu a životního prostředí.

 

  Rozpukaná země se zbytky trávy

  Kampaň je realizována ve spolupráci s hudebním kanálem MTV. Mladí v jejím rámci mohou před začátkem nadcházející konference OSN o změně klimatu získat informace o daném tématu, vyjádřit se k němu a vyměnit si názory. Součástí kampaně je nejen internetový portál, tematické publikace a reklamní spoty, ale i tři koncerty umělců z různých zemí, které se budou konat ve Stockholmu, Budapešti a Kodani a které bude přenášet MTV.

  V Kodani se 7.–18. prosince 2009 bude za účasti téměř 200 zemí konat patnáctá konference OSN o klimatu. Na této konferenci půjde o uzavření nové dohody, která by v roce 2012 měla nahradit Kjótský protokol. Unie na konferenci potvrdí ambiciózní cíle přijaté v roce 2008, tj. zvýšit energetickou účinnost a zavést nízkouhlíkovou ekonomiku.

  Do roku 2020 má Evropské unie za cíl snížit emise skleníkových plynů o 20 %, snížit spotřebu energie o 20 % a nahradit část energie z fosilních paliv energií z obnovitelných zdrojů (ta by měla energetické potřeby pokrýt z 20 %).

  Prostřednictvím kampaně se tedy mladí Evropané mohou k problému změny klimatu vyjádřit před konferencí, která podstatně ovlivní budoucnost lidstva.
  Další informace na toto téma


   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky