Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropský úřad pro bezpečnost potravin hledá kandidáty na členy správní rady
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

04/08/2009

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority - EFSA) obnovuje složení své správní rady.

Z celkového počtu 14 míst v radě se k 30. červnu 2010 uvolní 7, na která úřad v současné době hledá kandidáty.

 

 

 

  Logo EFSA

  Výzvu k vyjádření zájmu o tuto funkci EFSA uveřejnil 21. července 2009 v Úředním věstníku C 168/9 .

  Registrační formulář naleznete zde .

  Uzávěrka pro podání žádostí je 30. září 2009.

  Informace (v anglickém jazyce) o výběru členů správní rady jsou také na stránkách Evropské komise.

  V současné době je jedním z členů správní rady EFSA i Doc. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., vedoucí odboru hygieny výživy a bezpečnosti potravin Státního zdravotního ústavu.

  Seznam všech současných členů správní rady EFSA je k dispozici zde.

   

   

  Evropský úřad pro bezpečnost potravin

   

  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) je klíčovým orgánem pro hodnocení nebezpečí týkajících se bezpečnosti potravin a krmiv v Evropské unii. Úřad byl zřízen s cílem poskytovat vědecké poradenství a podporu pro právní předpisy a politiky Společenství ve všech oblastech, které mohou mít přímý či nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv, a rovněž v těsně souvisejících otázkách v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a ochrany rostlin. Úřad je nezávislým zdrojem informací o všech záležitostech v těchto oblastech a zabezpečuje sdělování o riziku.

  V rámci svého poslání rovněž poskytuje vědecké poradenství v otázkách výživy, zejména z hlediska právních předpisů Společenství, a geneticky modifikovaných organismů, včetně nových potravinářských technologií.

  Úřad si rychle získal dobré jméno u zúčastněných subjektů jako základní informační bod, a to díky své nezávislosti, vědecké kvalitě svých posudků a informování veřejnosti, průhlednosti svých postupů a pracovitosti při vykonávání svých úkolů. Úřad má vlastní odborné pracovníky, ale je podporován i sítí příslušných organizací v EU.

  Více informací o Evropském úřadu pro bezpečnost potravin, který sídlí v italské Parmě a byl zřízen na základě nařízení Evropské Rady č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, lze nalézt na jeho internetových stránkách http://www.efsa.europa.eu/.

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky