Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 20. do 26. července 2009
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

17/07/2009

Trh s mlékem a mléčnými výrobky * Alzheimerova choroba * Zprávy o pokroku Bulharska a Rumunska * Eurobarometr o zaměstnanosti a krizi

  Přehled očekávaných událostí od 20. do 26. července 2009

  Středa 22. července: Situace na trhu s mlékem a mléčnými výrobky

  Na základě žádosti Evropské rady z 18. a 19. června 2009 Komise přijme sdělení o situaci na trhu s mlékem a mléčnými výrobky. Sdělení obsahuje podrobnou analýzu trhu, včetně navrhovaných možností řešení vedoucích ke stabilizaci trhu, jež budou v souladu s výsledky revize společné zemědělské politiky.

  Souvislosti:

  Situace na trhu s mlékem a mléčnými výrobky se v posledních 12 měsících prudce zhoršila. Po cenovém vrcholu v roce 2007 ceny podstatně poklesly, což závažně ovlivnilo příjmy producentů. Ceny mléka dodávaného do mlékáren klesly z 0,30-0,40 eur/litr průměru EU27 na 0,24 eur/litr, z čehož producenti získávají 0,21-0,21 eur/litr a méně. To vyvolalo řadu nepokojů ze strany producentů mléka a mnoho demonstrací.

  Bližší informace:

  IP/09/57: Trh s mlékem a mléčnými výrobky: Komise navrhuje další opatření, aby pomohla mléčnému sektoru

  Stránky Evropské komise:

  Blog komisařky Mariann Fischer Boelové (v angličtině):

  Středa 22. července: Komise vyzývá členské státy, aby podnikly další kroky v boji proti Alzheimerově chorobě

  Komise se již řadu let zabývá bojem proti Alzheimerově chorobě a dalším onemocněním vedoucím k demenci. Komise ve svém sdělení vyzve členské státy, aby podnikly určité akce na podporu duševního zdraví starších osob. Jedním z konkrétních kroků je identifikovat a podporovat ty nejúčinnější praktiky ve včasné diagnóze neurodegenerativních potíží.

  Na evropské úrovni je nutné podporovat výzkum týkající se Alzheimerovy choroby.  Sdělení se bude také zabývat právy osob, které byly postiženy demencí. V tomto ohledu je zejména nutné bojovat proti špatnému zacházení s těmito osobami, snížit pocit studu, který se s touto nemocí pojí, a bojovat proti jakékoli formě diskriminace založené na věku.

  Komise také vyzve členské státy, aby bojovaly proti Alzheimerově chorobě a dalším neurodegenerativním onemocněním pomocí spolupráce v oblasti výzkumu. Nový přístup, který Komise ve svém sdělení doporučuje, se nazývá "Společný výzkumný program". Do programu se mohou dobrovolně zapojit všechny členské státy. Některé státy již projevily ochotu poskytnou své zdroje v tomto oboru, ve kterém může dobrá spolupráce vést k mnohem větším výsledkům, než je nyní v Evropě běžný.

  Souvislosti:

  Alzheimerova choroba je je neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. Projevuje se poruchami paměti, přemýšlení a úsudku a také rozpadem osobnosti. Postihuje především osoby starší 60 let.

  Dnes je Alzheimerova choroba jednou z hlavním příčin neschopnosti starších lidí. S tím, jak se prodlužuje průměrný věk, roste i počet lidí postižených touto chorobou. Podle nejnovějších studií se jejich počet v příštích dvaceti letech dvojnásobí.

  Bližší informace:

  Internetová stránka DG SANCO věnovaná Alzheimerově chorobě:

  Přehled projektů výzkumu mozku financovaných z fondu EU:

  SPEECH/08/575: Projev komisařky Vassiliou o Alzheimerově chorobě

  IP/08/1140: Tisková zpráva

  MEMO/08/503

  Internetové stránky komisařky Vassiliou:

  Internetové stránky komisaře Potočnika:

  Středa 22. července: Zpráva o Bulharsku a Rumunsku

  Komise přijme zprávy o pokroku Bulharska a Rumunska v reformách soudního systému a boji proti korupci. Zpráva o  Bulharsku se rovněž týká organizovaného zločinu. Komise zhodnotí situaci na základě referenčních ukazatelů.

  Souvislosti:

  V době, kdy Bulharsko a Rumunsko přistupovaly k Evropské unii (1. ledna 2007), nebyly vyřešeny některé nedostatky reforem soudního systému, boje proti korupci a v případě Bulharska i boje proti organizovanému zločinu. Tyto nedostatky v sobě přinášely riziko, že obě země nebudou schopny správně aplikovat právo Evropských společenství a že Bulhaři nebudou moci plně využívat práv vyplývajících z evropského občanství.

  Komise ve snaze pomoci oběma zemím provést reformy a pokročit v dané otázce zavedla mechanismus spolupráce a kontroly. Tento mechanismus stanovil šest referenčních ukazatelů pro Bulharsko a čtyři pro Rumunsko.

  Komise předložila v červnu 2007 první výsledky zpráv v oblastech, na které se ukazatele vztahují. Poslední zpráva byla předložena 12. února 2009.

  Bližší informace:

  IP/07/948

  IP/08/1195

  MEMO/07/260

  MEMO/07/261

  MEMO/07/262

  MEMO/08/72

  MEMO/08/73

  MEMO/09/61

  MEMO/09/62

  Stránka generálního sekretariátu Komise:

  I-052143: Videoklip - Rozšíření EU: Rumunsko 2006

  I-052144: Videoklip - Rozšíření EU: Bulharsko 2006

  Pátek 24. července: Nový průzkum Eurobarometru o zaměstnanosti a krizi

  Evropská komise představí výsledky nového průzkumu Eurobarometru o zaměstnanosti a sociální situaci Evropanů v kontextu současné krize. Průzkum byl proveden ve 27 zemích Evropské unie a v kandidátských zemích během tří týdnů na konci května a začátkem června. Tazatelé u Evropanů zjišťovali, jakým způsobem krize ovlivnila jejich zaměstnání a pracovní trh obecně. Dále zjišťovali obecný přístup lidí ke změně zaměstnání, školení a úloze EU v sociální politice a politice zaměstnanosti.

  Souvislosti:

  Nový speciální průzkum Eurobarometru o evropské sociální politice a politice zaměstnanosti aktualizuje podobný průzkum, který byl proveden v roce 2006: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs261_en.pdf

  Výsledky umožní srovnání trendů od předchozího průzkumu. Nový průzkum obsahuje i řadu nových otázek, které se týkají současné krize.

  Bližší informace:

  Více údajů o krocích EU v reakci na sociální dimenzi krize:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=736

  Více informací o zaměstnanosti:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=81&langId=cs

  Stránky komisaře Špidly:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/spidla/index.cfm?pid=home&sub=&langId=cs

   

  Komise si vyhrazuje právo na provedení změn v uvedeném přehledu. Pravidelný souhrn plánovaných událostí vychází z tzv. Top news, které Komise vydává pro novináře. Celé znění Top news v angličtině a francouzštině naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky