Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 6. července do 12. července 2009
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/07/2009

Studium v zahraničí pro mladé * Summit skupiny G8 * Padělané výrobky zabavené celní správou v roce 2008 * Mladí lidé a zdravotní problematika

  Přehled očekávaných událostí od 6. července do 12. července 2009

  Středa 8. července: Zelená kniha Komise o studiu v zahraničí jako příležitosti pro všechny mladé lidi

  Evropská komise vydáním zelené knihy zahajuje veřejné konzultace o tom, jak umožnit mladým lidem v Evropě studijní a pracovní pobyty v jiné zemi.

  Souvislosti:

  Řada politiků i odborníků se již zabývala tím, jak je přínosná studijní mobilita, tj. možnost odejít do zahraničí za účelem získání nových dovedností. Došlo se k jasnému závěru, že je třeba vytvářet více příležitostí pro mobilitu, zejména pak pro mobilitu mladých lidí. Rada v listopadu 2008 požádala Komisi, aby přednesla politický návrh, jak dosáhnout ambiciózního cíle nabídnout mobilitu všem mladým lidem.

  Účelem zelené knihy je zahájit diskuzi se zainteresovanými subjekty a širokou veřejností, získat jejich názory na to, jak co nejlépe rozšiřovat nabídku mobility pro mladé lidi. Zelená kniha má široký záběr. Chce se zaměřit na mladé lidi všech vzdělávacích skupin: studenty, bakaláře, magistry, doktorandy, ale i učně, stipendisty, mladé lidi na výměnných pobytech, vykonávající dobrovolnickou činnost nebo odbornou přípravu. Neomezuje se pouze na Evropskou unii, ale jde i za její hranice.

  Bližší informace:

  Evropská komise:

  Závěry Rady o vzdělávání, mládeži a kultuře z 21. listopadu 2008:

  Stránka komisaře Figeľa:

   

  Středa 8. července až pátek 10. července: Summit skupiny G8 v Itálii - Formování reakce na celosvětové výzvy

  Již popáté bude José Manuel Barroso zastupovat Komisi jako plnohodnotný člen na summitu skupiny G8, který se tento rok odehrává pod taktovkou italského předsednictví v Aquile.

  Z Evropské unie jsou členy skupiny G8 tyto země: Francie, Německo, Itálie a Spojené královstí. Dalšími členy jsou Spojené státy americké, Rusko, Kanada a Japonsko. Zasedání se také účastní Švédsko jako předsednická země v Radě EU. Předseda Barroso se bude snažit dosáhnout koordinované mezinárodní reakce na společné výzvy, kterými jsou: hospodářská a finanční krize, obchod, klimatické změny, rozvoj/Afrika a zabezpečení zásobování potravinami.

  Podle prozatímního programu se první den sejdou vedoucí představitelé států G8. Druhý den se sejdou představitelé G8 a G5 (Brazílie, Čína, Indie, Mexiko, Jižní Afrika) a Egypta. Bude následovat zasedání Junior 8 a Major Economies Forum (státy G8 a partneři z Austrálie, Brazílie, Číny, Indie, Indonésie, Mexika, Korejské republiky a Jižní Afriky). Poslední třetí den se sejdou státy G8 s africkými lídry z Alžírska, Nigérie, Senegalu, Egypta, Jižní Afriky, Etiopie, Libye (předsedá Africké unii) a Angoly. 

  Některých zasedání se budou účastnit OSN, Mezinárodní měnový fond, Světová banka, Organizace pro ekonomickoku spolupráci a rozvoj, Mezinárodní energetická agentura, Mezinárodní organizace práce, Světová obchodní organizace, Africká unie, Organizace OSN pro výživu a zemědělství, Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj, Světový potravinový program.

  Bližší informace:

  MEMO/08/478

  Stránky summitu G8:

  Stránky předsedy Barrosa:

  Čtvrtek 9. července: Komise zveřejní zprávu o počtu padělaných výrobků, které celní orgány zabavily v roce 2008

  Komise předkládá pravidelnou výroční zprávu o počtu padělaných výrobků, které celní orgány zabavily na vnějších hranicích EU. Statistiky obsahují informace o vyrobcích zabavených podle celního postupu včetně uvedení popisu výrobku, jeho počtu, počtu celních zabavení podle členských států, původu výrobků, dopravního prostředku a typu duševního vlastnictví, které výrobky porušily.

  Bližší informace:

  IP/08/757

  MEMO/08/310

  Stránka Evropské komise:

  Stránka komisaře Kovácse:

  Čtvrtek 9. a pátek 10. července: Mladí lidé mluví otevřeně o zdraví

  Evropská komisařka pro zdraví Androulla Vassiliou zahájila iniciativu věnovanou tomuto tématu, protože chtěla přimět mladé lidi, aby se o své zdraví více zajímali. Iniciativa bude zahájena konferencí o zdraví mládeže.

  Mladí lidí budou spolu s mládežnickými a zdravotnickými organizacemi vyzváni k tomu, aby diskutovali o problematice zdraví, např. pití alkoholu, kouření, užívání drog, fyzické činnosti a sexuálním zdraví.

  Bližší informace:

  Stránka Evropské komise věnovaná zdraví mládeže:

  Stránka komisařky Vassiliou:

   

  Komise si vyhrazuje právo na provedení změn v uvedeném přehledu. Pravidelný souhrn plánovaných událostí vychází z tzv. Top news, které Komise vydává pro novináře. Celé znění Top news v angličtině a francouzštině naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky