Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Program Kultura: EU nabízí finanční podporu pro projekty kulturního dědictví
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/08/2009

Evropská komise otevřela novou výzvu pro rok 2010 pro podání projektů do Programu Culture s možností získat finanční podporu pro projekty v oblasti kulturního dědictví – nemovitých i movitých památek i nemateriálního kulturního dědictví.

Opět bude možno předložit mimo jiné projekty krátkodobé ( 12-24 měsíců) a dlouhodobé (3 -5 let), které budou zahájeny v roce 2010. Uzávěrka předkládání projektů byla stanovena na 1. října 2009.

 

  Program Kultura: EU nabízí finanční podporu pro projekty kulturního dědictví

  Projekty určené do programu Culture mohou zahrnovat všechny aspekty kulturního dědictví včetně např. presentace, podpory přístupu veřejnosti k památkám, vzdělávání, výzkumu, restaurování a konzervace; při dodržení specifických podmínek Programu může být jejich součástí i investiční akce. Pro rok 2010 budou otevřeny možnosti předložit projekty krátkodobé (12-24 měsíců) a dlouhodobé (3-5 let).

  Od letošního roku je nutno přihlášku předložit jak on-line v elektronické podobě, tak v listinné podobě poštou, kurýrem či osobně na adresu EACEA do Bruselu. Upozoňujeme Vás, že lhůta pro zaslání elektronické přihlášky je do 15.00 hod CEST 1. října 2009.

  Celé znění výzvy naleznete v Úředním věstníku Evropské unie.

  Elektronickou přihlášku, průvodce pro uživatele elektronické přihlášky a další podrobnosti a formuláře lze stáhnout na webových stránkách Evropské komise.

  Další informace naleznete na webových stránkách Evropské výkonné agentury EACEA v Bruselu, na webových stránkách Národního památkového ústavu, a na webu České národní kanceláře Culture v Institutu umění – Divadelním ústavu .

   

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky