Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 29. června do 5. července 2009
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

26/06/2009

Dodávky elektřiny v letních měsících * Boj proti pasivnímu kouření * Švédské předsednictví v Radě EU * Nová pravidla pro ceny roamingu * Prodej ovoce a zeleniny nepředpisových tvarů * Právo svobodně se pohybovat po EU * Mikrofinancování

  Přehled očekávaných událostí od 29. června do 5. července 2009

  Pondělí 29. června: Toto léto by neměly být problémy s dodávkami elektřiny v Evropě

  Dvakrát ročně svolává Komise tzv. zasedání Mezistátního výboru pro elektřinu. Na těchto zasedáních jsou předkládány prognózy pro zimní a letní produkci elektřiny. Cílem je vzájemně se informovat a upozornit na případné problémy v dodávkách.

  V létě roku 2009  se podle zprávy o dostatečnosti, kterou předložila nově založená Evropská síť provozovatelů přenosových soustav (ENTSO-E), nepředpokládají problémy v dodávkách elektřiny.

  Bližší informace:

  Tisková zpráva

  Stránka Evropské komise o zemním plynu a elektřině:

  http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm

  Stránka komisaře Pieblagse:

  Úterý 30. dubna: Opatření na potírání pasivního kouření

  Pasivní kouření v zemích, které nemají důslednou protitabákovou legislativu, ohrožuje návštěvníky řady veřejných míst a barů a restaurací a má velmi negativní následky pro lidi, kteří v těchto prostorech musejí pracovat. Dalších závažných zdravotním problémem je pasivní kouření dětí a mladistvích, kterému jsou vystaveni zejména v domácím prostředí. Ročně v EU zemře na účinky tabákového kouře asi 80 000 lidí, z toho 19 000 nekuřáků. 72 000 lidí je vystaveno tabákovému kouři doma a 7 300 na pracovišti. Jednotlivé země EU uplatňují různou protitabákou legislativu, takže ochrana lidí před pasivním kouřením je v EU velmi různorodá.

  Protikuřácké zákony se v zemích, kde byly zavedeny, ukázaly jako velmi účinné a neovlivnily závažným způsobem ekonomiku. Evropská komise proto předkládá doporučení Rady, které pomůže členským státům EU při zavádění protikuřácké legislativy. Úmluva o kontrole tabáku Světové zdravotnické organizace již dnes zavazuje smluvní strany, aby zajistili ochranu lidem před účinky tabákové kouře na pracovišti a vybraných veřejných místech, dopravních prostředcích a dalších prostorách. Kromě jednoho státu tuto úmluvu ratifikovaly všechny státy EU. Hlavním záměrem doporučení je proto zajistit efektivní celounijní provádění této úmluvy.

  Bližší informace:

  Stránka Evropské komise o tabáku:

  Stránka komisařky Vassiliou:

  I-053990  Videoklip: Nekuřácká Evropa

  I-053269  Videoklip: Kouření na veřejných místech

  Středa 1. července: Společné zasedání švédské Rady ministrů a Evropské komise ve Stockholmu

  U příležitosti předání předsednictví v Radě EU Švédsku cestuje celá Komise do Stockholmu, aby společně se švédskou vládu připravila půdu pro švédské předsednictví.

  23. června švédský předseda vlády Frederik Reinfeldt představil priority švédského předsednictví. Hlavními prioritami je za pravé vypořádání se s hospodářskou krizí a stoupající nezaměstnaností a za druhé klimatické změny. Dobrým základem pro první prioritu je lisabonská strategie, která nabízí střednědobá a dlouhodobá řešení. V oblasti klimatických změn je především nutné dokončit jednání o nové mezinárodní dohodě o klimatu, která by měla být uzavřena na prosincové konferenci o klimatu v Kodani.  

  Mezi další priority švédského předsednictví patří stockholmský program o bezpečnosti a právech jednotlivců a strategie EU pro oblast Baltského moře.

  Bližší informace:

  Stránka švédského předsednictví:

  Akreditace pro sdělovací prostředky pro zasedání Rady v Bruselu a Lucembursku nebo pro neformální zasedání ministrů ve Švédsku:

  Stránka Evropské komise o růstu a zaměstnanosti:

  Kodaňská konference o změně klimatu:

  Stránky předsedy Komise José Manuela Barrosa:

  Středa 1. července: Vstupuje v platnost nové nařízení o roamingu, které snižuje ceny za SMS, volání a přenos dat až o 60 %

  1. července vstupuje v platnost ve všech 27 zemích EU nové nařízení o roamingu, které Evropská komise navrhla v září 2008. Nová pravidla podstatně snižují ceny za textové zprávy a brouzdání po internetu na mobilu ze zahraničí.

  Nova pravidla zavádějí:

  • Euro-SMS tarif - cena za odeslání textové zprávy je 0,11 eur včetně DPH (do této chvíle to bylo v průměru 0,29 eur); zákazníci ušetří v průměru 60 %;
  • snižuje se cena za brouzdání po internetu nebo stahování filmů na 1 euro za stažené 1 MB;
  • zákazníci jsou chráněny před šokem z účtu, jelikož se zavádí mechanismus omezení služby, jakmile účet dosáhne výše 50 eur (zákazník si může zvolit vyšší limit);
  • snižuje se cena za roamingové volání ze zahraničí na 0,46 eur za minutu a za přijatý hovor v zahraničí na 0,22 eur za minutu (včetně DPH);
  • je stanovena zásada účtování za počet provolaných vteřin po prvních 30 vteřinách.

   

  Bližší informace:

  IP/09/620

  IP/08/1386, MEMO/08/578

  MEMO/08/745

  Stránka Evropské komise o roamingu:

  I- 058953 Videoklip: Nová pravidla EU pro roaming

  Středa 1. července: Komise povoluje prodej ovoce a zeleniny nepravidelných tvarů

  Od 1. července se ruší zvláštní tržní normy na 26 druhů ovoce a zeleniny a povoluje se tak prodej zahnutých okurek, pokroucených mrkví a křivých fazolí.

  V prosinci 2008 Komise zrušila obchodní normy na prodej 26 druhů ovoce a zeleniny a zrušila tak pravidla, která určovala velikost a tvar těchto produktů, zejména okurek, růžičkové kapusty, melounů, hub a česneku.

  Pro deset druhů ovoce a zeleniny tyto normy zůstávají v platnosti (jablka, citrusy, kiwi, salát, broskve a nektarínky, hrušky, jahody, sladké papriky, hroznové víno a rajčata). Členské státy ale mohou povolit prodej těchto deseti druhů, i když nesplňují uvedené normy, pokud je příslušně označí. Nová pravidla tedy dovolují členským státům prodávat všechny druhy ovoce a zeleniny bez ohledu na jejich velikost a tvar.

  Komise se tímto opatření snaží pokračovat ve zjednodušování pravidel EU a odstraňování byrokratické zátěže.

  Bližší informace:

  IP/08/1694

  Stránky Evropské komise:

  Blog komisařky Mariann Fischer Boel:

  I- 05 2422  Videoklip: ovoce a zelenina v roce 2007

  Čtvrtek 2. července: Zdokonalení směrnice o volném pohybu

  Komise přijímá pravidla pro řešení problémů, které brání transpozici nebo aplikaci směrnice 2004/38/ES o právu občanů EU a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. To pomůže řešit stávající situaci ve prospěch členských států a občanů EU.

  Pravidla objasňují práva občanů EU a jejich rodinných příslušníků, kteří nejsou ekonomicky aktivní, a nabízejí členským státům pomoc v řešení kriminality, porušování předpisů a případech fingovaných manželství.

  Porušování základních práv občanů EU přetrvává zejména v těchto oblastech:

  • právo vstupu a pobytu rodinných příslušníků, kteří nejsou z členských států EU;
  • požadavky na občany EU, aby při žádosti o pobyt předkládali doklady, které nejsou ve směrnici uvedeny.

  Dokument Komise by měl členským státům pomoci, aby těmto právům porozuměly a efektivně je zajišťovaly. Také by měl  zemím napomoci, aby rozlišily mezi lidmi, kteří mají skutečná práva, a lidmi, kteří pro společnost představují nebezpečí a snaží se vyhnout předpisům pro imigraci do daného států tím, že se neoprávněně dovolávají svých práv v EU (např. díky fingovanému manželství).

  Bližší informace:

  Stránka Evropské komise:

  Stránka místopředsedy Komise Barrota:

  Čtvrtek 2. července: Evropský nástroj pro mikroúvěry

  Ve sdělení o společném závazku ve prospěch zaměstnanosti Komise navrhla zavedení nástroje EU pro mikrofinancování. Snahou bylo pomoci nezaměstnaným, kteří chtějí začít podnikat. Samostatně výdělečné osoby nebo zakladatelé mikropodniků budou také moci využívat poradenství, školení a dalších forem podpory. Na nový nástroj bude vyčlněno 100 milionů eur ze stávajících zdrojů a očekává se, že by se tato suma mohla zvednout až na 500 milionů eur ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi, např. skupinou Evropské investiční banky.

  Mikrofinancování rozšiřuje nabídku úvěrů, která je v současné krizi velmi omezená.

  Bližší informace:

  Další informace o reakci EU na sociální dimenzi krize:

  Informace o zaměstnanosti:

  Stránky komisaře Špidly:

  Komise si vyhrazuje právo na provedení změn v uvedeném přehledu. Pravidelný souhrn plánovaných událostí vychází z tzv. Top news, které Komise vydává pro novináře. Celé znění Top news v angličtině a francouzštině naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky