Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Boj proti rakovině je věcí celé EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

26/06/2009

 

Mezi jednotlivými zeměmi panují velké rozdíly v úmrtnosti na rakovinu, které odrážejí rozdíly v kvalitě zdravotní péče, a proto je třeba postupovat společně.

V Maďarsku je úmrtí muže na rakovinu dvakrát pravděpodobnější než ve Švédsku a Finsku. Totéž platí o ženách v Dánsku v porovnání s Řekyněmi a Španělkami.

Výskyt rakoviny konečníku a tlustého střeva je přibližně dvakrát vyšší v Německu než v Řecku, rakovina prsu je zase mnohem běžnější v Belgii a Francii než v Lotyšsku, Litvě a Rumunsku.

  lékařka hovořící s pacientkou

  Velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi EU nejsou ničím novým. Na uvedená čísla má vliv mnoho faktorů, mimo jiné i způsob získávání a předávání příslušných údajů. To, že tyto hluboké rozdíly přetrvávají, je však známkou nestejné kvality zdravotní péče v jednotlivých členských státech.

  Tyto rozdíly (a samozřejmě i vysoký výskyt rakoviny v Evropě jako celku) přiměly EU k nové iniciativě na podporu větší spolupráce v boji proti rakovině, který je jednou z dlouhodobých priorit politiky EU v oblasti veřejného zdraví.

  Na podzim má zahájit činnost Evropské partnerství pro boj proti rakoviněEnglish , v jehož rámci budou ve čtyřech skupinách pracovat výzkumní pracovníci, lékaři, vládní úředníci a organizace pacientů. Každá skupina se zaměří na jiné hledisko: na prevenci rakoviny, její léčení, výzkum a na sběr informací.

  Skupiny budou fungovat pět let. Prozkoumají způsoby, jak snížit úmrtnost na rakovinu např. širším využíváním vyšetření na rakovinu prsu, děložního čípku, tlustého střeva a konečníku nebo účinnější koordinací výzkumu rakoviny. Skupiny rovněž budou mít za úkol zajistit spolehlivost a srovnatelnost údajů. Úsilí skupin bude monitorovat Komise, která také poskytne administrativní a vědeckou podporu.

  Díky sdílení poznatků, kapacit a zkušeností by se zemím EU mělo více dařit v prevenci i léčbě rakoviny. Spolupráce by taktéž měla napomoci tomu, aby se výzkumné týmy zbytečně nevěnovaly týmž úkolům a aby výzkum lépe využíval zdroje.

  EU si dala za cíl za deset let (do roku 2020) snížit výskyt nových případů o 15 %. To by znamenalo o 510 000 nových případů méně. S tím, jak výskyt rakoviny narůstá v důsledku stárnutí populace, to nebude jednoduchý úkol.

  Rakovina je po kardiovaskulárních onemocněních druhou nejčastější příčinou úmrtí v Evropě. Každý rok je zjištěna u přibližně 3,2 milionů Evropanů. Tato zákeřná nemoc má na svědomí 3 z 10 úmrtí mužů a 2 z 10 úmrtí žen.
  Další informace na toto téma:


   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky