Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Návrh EU o ochraně spotřebitelů při nákupu investičních produktů
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

19/06/2009

Návrh EU se zabývá „strukturovanými retailovými investičními produkty“ – investičními produkty prodávanými spotřebitelům (investiční fondy, produkty životního pojištění atp.).

Protože mnoho z nich je komplexní povahy, existují evropské normy na informace, které o nich musí být poskytovány, a o způsobu, jakým smí být prodávány.

Přesto však zůstávají v opatřeních mezery. K některým produktům není dosud podáván dostatek informací a prodejci nepřistupují vždy k investorům zcela čestně.

  Kalkulačka, pero, brýle a výpočty ležící na stole

   

  Cílem návrhu o ochraně spotřebitelů při nákupu investičních produktů je především sjednocení předpisů týkající se různých produktů a zpřísnění normy tam, kde je to záhodno, aby investoři vždy dostali ty informace, které potřebují k porozumění podstaty dané investice. Tyto informace musí být formulovány tak, aby jim investoři rozuměli a aby mohli jednotlivé produkty porovnat. Zavedení jednotné a přísné normy se také týká činnosti prodejců takových produktů.

  Spotřebitelé, kteří takové produkty nakupují, budou díky plánovaným opatřením:

      -    moci vkládat více důvěry v informace, které dostanou

      -    snáze naleznou takový produkt, o jaký mají zájem

      -    lépe porozumí jeho principům.

  Koncem roku 2009 proběhne zveřejnění konzultačních dokumentů, ve kterých bude navržen základní rámec nových předpisů. Návrh EU by tak mohl vstoupit v platnost pravděpodobně v roce 2010, kdy by měly být předloženy formální návrhy předpisů.

   

  Proč je třeba přijímat opatření na úrovni EU?

  U většiny investičních produktů již evropské předpisy vymezují, jaké informace musí být potenciálním investorům poskytovány.

  Evropské předpisy také stanovují, jak mají prodejci a poradci se svými zákazníky jednat. Tyto předpisy se však pro různé produkty liší, důsledkem čehož vznikají nejasnosti, a některé produkty jimi nejsou ošetřeny vůbec.

  Některé členské státy EU samy zavedly předpisy, kterými se snaží tuto situaci řešit, avšak v důsledku rozdílů v evropských předpisech se jim to daří jen do jisté míry.

  Byla již řada různých pokusů, jak tyto problémy řešit, avšak ne všechny země se do těchto pokusů zapojily.

  K uplatnění jednotného a komplexního přístupu jsou třeba opatření na úrovni EU.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky