Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Návrh EU – 2011: Evropský rok dobrovolnické činnosti
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

15/06/2009

 

V Evropské unii se mnoho lidí ve svém volném čase věnuje neplacené dobrovolnické činnosti – vypomáhají například ve školách, nemocnicích, sportovních klubech, ekologických organizacích nebo pomáhají lidem v rozvojových zemích.

Evropská komise navrhuje vyhlásit rok 2011 Evropským rokem dobrovolnické činnosti.

  Barevné ruce vztahující se k zeměkouli

   

  Návrh Evropské komise vyhlásit rok 2011 Evropským rokem dobrovolnické činnosti by měl přispět ke zvýšení povědomí lidí o důležitosti dobrovolnické práce i o překážkách, na které dobrovolníci a asociace, s nimiž spolupracují, narážejí. Po celé Evropské unii by se také rozšířila znalost osvědčených postupů, z nichž by se mohl každý dobrovolník poučit.

  Díky iniciativě Evropský rok by se mohli setkávat dobrovolníci z celé Evropy a seznamovat se s tím, čeho se v jednotlivých evropských zemích v této oblasti dosáhlo. Státní úřady, dobrovolnické organizace i podniky by se dozvěděly více o dobrovolnické činnosti a o tom, jak je možné lidem usnadnit, aby se do dobrovolnické činnosti zapojili. Ti, kteří o dobrovolnické činnosti nikdy neslyšeli, by se mohli naučit dobrovolnickou práci docenit a rovněž by se jednoho dne mohli sami dobrovolníky stát.

  Cíle:

  Zajistily by se lepší podmínky pro vykonávání dobrovolnické činnosti, a tudíž by se do občanských aktivit zapojilo více lidí po celé Evropě.

  Dobrovolnické organizace by fungovaly efektivněji – angažovat se v dobrovolnické činnosti by bylo jednodušší a dobrovolnické organizace a ostatní odvětví v rámci EU by více spolupracovaly.

  Dobrovolnické činnosti by se rovněž dostalo uznání i ohodnocení – angažovalo by se více lidí a zkušenosti a dovednosti, které se při dobrovolnické činnosti získají, by se uznávaly ve větší míře. Zvýšila by se hodnota dobrovolnické činnosti – zdůrazňovalo by se především, jak angažovanost občanů a jejich činnost, při níž má nezastupitelnou úlohu těsný kontakt s lidmi, přispívají k harmonii a prosperitě v celé společnosti.

  Aktivity, jako akce organizované v celé EU, publikační činnost, studie, diskuse, které by probíhaly po celý rok 2011, by měly přispět k dosažení daných cílů.

  Proč se musí přijímat opatření na úrovni EU?

  Díky iniciativě Evropský rok by se zviditelnily osvědčené postupy používané v oblasti dobrovolnické činnosti v jednotlivých evropských zemích. Koordinací na evropské úrovni by se také zvýšil dopad šíření povědomí o dané problematice a zároveň by docházelo k výměně myšlenek a osvědčených postupů mezi jednotlivými členskými státy.

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky