Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Prohlášení předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa k výsledkům voleb do Evropského parlamentu
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

07/06/2009

 

Miliony lidí v celé Evropské unii využily svého demokratického práva volit členy Evropského parlamentu. Vyjádřily tak své názory na politickou budoucnost Evropské unie.

Děkuji všem občanům, kteří své demokratické právo uplatnili. Mohu jim zaručit, že jejich hlas bude vyslyšen.

  Prohlášení předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa k výsledkům voleb do Evropského parlamentu

   

  Celkově jsou výsledky nepopiratelným vítězstvím těch stran a kandidátů, kteří podporují evropskou integraci a chtějí, aby Evropská unie přinášela politickou odpověď na jejich každodenní starosti. Politické síly, jež konstruktivním způsobem nacházejí řešení politických výzev a jež v minulém parlamentu konstruktivním způsobem pracovaly s Komisí, obsadí v novém Evropském parlamentu valnou většinu křesel.

  Ode dneška musí Evropa znovu svým voličům dokázat, že je schopna přinášet výsledky. Musí pokračovat ve vytyčení cesty vedoucí z hospodářské a finanční krize. Musí učinit vše pro podporu těch nejzranitelnějších v naší společnosti, zejména pro občany, které postihla nezaměstnanost. A Evropa se musí chopit příležitosti a vytvořit nové sociálně tržní hospodářství, které má ve svém základu inteligentní a zelenější růst tak, aby rozhodným způsobem reagovala na klimatické změny.

  Volební účast ve srovnání s rokem 2004 ukazuje, že rozhodně není vhodná chvíle na to být spokojen. Politici členských států, jejichž diskuze příliš často nepřekračují národní úroveň, si musí sami důsledněji uvědomit, že jsou nejen vnitrostátní, ale i evropští aktéři.

  Komise bude i nadále usilovat o to, aby se Evropská unie stala středem politických diskuzí ve všech členských státech.

  Za Evropskou komisi blahopřeji všem vítězným kandidátům v těchto volbách. Komise i já se těšíme na budoucí spolupráci. Nově zvolený Evropský parlament bude v příštích letech klíčovým aktérem při vytváření evropských politik.

   

  José Manuel Barroso

  V Bruselu dne 7. června 2009

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky