Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 8. června do 14. června 2009
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/06/2009

Strategie EU pro oblast Baltského moře * Diskuze o důležitosti inovací a tvořivosti pro udržitelný rozvoj * Větší svoboda v bezpečnější Evropě * Kvalita vody ke koupání

  slunečnice

  Středa 10. června: Představení strategie Evropské unie pro oblast Baltského moře

  Evropská komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová představí návrh Strategie EU pro oblast Baltského moře. Je to vůbec poprvé, kdy EU předkládá konkrétní mezivládní návrhy zaměřené na všechny země rozsáhlého baltského regionu.

  Cílem strategie je koordinovat činnosti členských států, regionů, finančních institucí, organizací baltského regionu a nevládních organizací za účelem vyváženějšího rozvoje celého regionu.

  Souvislosti:

  Oblast Baltského moře leží na území osmi členských států EU - Švédska, Dánska, Estonska, Finska, Německa, Lotyšska, Litvy a Polska. Další část náleží Ruské federaci. Oblast se potýká s řadou různých problémů od ekologických rizik (znečištění a ubývání rybích populací) a pomalého hospodářského rozvoje po nadměrnou závislost na dovozech energií. Řadu z těchto problému lze vyřešit pouze lepší spoluprací dotčených zemí. Evropská unie může ze své pozice tuto spolupráci usnadnit.

  Bylo identifikováno 15 prioritních oblastí. Týkají se životního prostředí, hospodářství, dopravy, energie a námořní bezpečnost. Instituce EU spolupracují s baltskými zeměmi a příslušnými zájmovými skupinami na rozpracování této strategie, která bude prioritou švédského předsednictví v Radě EU.

  Bližší informace:

  Tisková zpráva IP/09/219

  Tisková zpráva IP/08/1619

  Další informace o Strategii EU pro oblast Baltského moře:

  Stránka komisařky Hübnerové:

  Středa 10. června: Evropský rok tvořivosti a inovací 2009 - Čtvrtá bruselská diskuze "Zelenější, lepší a levnější. Inovace a tvořivost jako motor udržitelného rozvoje"

  Čtvrtá bruselská diskuze v rámci Evropského roku tvořivosti a inovací nazvaná "Zelenější, lepší a levnější. Inovace a tvořivost jako motor udržitelného rozvoje" se zaměří na udržitelný rozvoj a ekologické inovace ve stávající hospodářské krizi.

  Tvořivost a inovace hrají významnou roli při řešení problematických otázek v Evropě, mezi něž patří i změny klimatu. Daleko zřetelněji se to ukazuje ve světle hospodářské krize, která zasáhla celou EU. Investice do zelené ekonomiky jsou možným způsobem pro nastolení budoucího růstu a vytváření pracovních míst v Evropě.

  Již dnes 21 milionů pracovních míst souvisí s životním prostředím a stále se objevují nové příležitosti pro další růst v tomto odvětví. Ale abychom dosáhli podstatné změny v emisích uhlíku a dostali se na špici produkce a obchodu se zelenými produkty a službami, potřebujeme nutně inovace a tvořivost.

  Souvislosti:

  Evropská unie vyhlásila rok 2009 Evropským rokem tvořivosti a inovace. Cílem roku je zvýšit povědomí o důležitosti tvořivosti a novátorství jako klíčové kompetence osobního, společenského a ekonomického rozvoje. V průběhu tohoto roku bylo naplánováno zorganizovat 6 debat ve spolupráci se Střediskem evropské politiky (EPC), zvláštním partnerem tohoto roku.

  Diskuze jsou koncipovány jako platforma pro reflexi a výměnu názorů, které mohou přispět k politické diskuzi o tvořivosti a inovacích. Další dvě diskuze se budou týkat těchto témat:

  • Kulturní rozmanitost jako základna pro tvořivost a inovace, středa 14. října
  • Kreativní umělecká a průmyslová odvětví, úterý 17. nebo čtvrtek 19. listopadu

   

  Bližší informace:

  Stránka Evropského roku tvořivosti a inovací 2009:

  Stránka o vzdělávání a kultuře:

  Domácí stránka portálu Europa:

   

  Středa 10. června: Větší svoboda v bezpečnější Evropě

  Evropská komise přijme sdělení o pětiletém akčním plánu EU pro spolupráci v oblasti justice a vnitřních věcí, známý pod jménem stockholmský program.

  Tato iniciativa představí společné priority a cíle budoucího rozvoje EU jako oblasti svobody, bezpečnosti a práva a určí prostředky a iniciativ, pomocí nichž toho lze dosáhnout na úrovni EU. Vychází z klíčových strategických dokumentů, např. Evropský pakt o přistěhovalectví a azylu, sdělení ze 17. června 2008 o imigraci a azylu, sdělení o elektronické justici a Akční plán týkající se drog.

  Plán zahrnuje policejní a celní spolupráci, záchranné služby, spolupráci v oblasti trestního a občanského práva, azyl, migraci, víza a kontrolu vnějších hranic, atd.

  S heslem "Větší svoboda v bezpečnější Evropě" patří ke stěžejním oblastem strategie na příštích pět let tato témata:

  • Evropa práv: posílit práva občanů;
  • Evropa spravedlnosti: umožnit občanům volný pohyb;
  • Evropa, která ochraňuje: chránit občany a prosazovat pluralitní a integrovanou společnost;
  • Evropa, která jedná odpovědně a solidárně v otázce imigrace a azylu.

   

  Bližší informace:

  Stránka Evropské komise:

  Stránky předsedy Komise Barrosa:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm

  Stránky komisaře Barrota:

  Čtvrtek 11. června: Výroční zpráva o kvalitě vody ke koupání v evropských vodách

  Evropská komise zveřejní zprávu o kvalitě vody ke koupání v tradičních oblastech Evropy, aby pomohla milionům Evropanů mířícím každé léto na pláže rozhodnout se, do které destinace pojedou. Zpráva zahrnuje pobřežní a sladkovodní oblasti, kde je koupání explicitně povoleno a kam tradičně jezdí hodně turistů.

  Souvislosti:

  Udržení kvality vody ke koupání je důležité pro spokojenost a zdraví milionů lidí, kteří milují letní koupání v moři, řekách a jezerech v různých koutech Evropy.

  Členské státy jsou během koupací sezóny povinny monitorovat a oznamovat kvalitu vody ke koupání na základě zkoumání fyzických, chemických a mikrobiologických parametrů.

  Bližší informace:

  Stránka Evropské komise:

  http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html

  Evropská agentura pro životní prostředí:

  http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water

  http://www.eea.europa.eu/cs

  Stránka komisaře Dimase:

  Videoklip I-057336

  Videoklip I-057579

  Evropská komise si vyhrazuje právo provést změny v uvedeném přehledu událostí. Další informace o uvedených událostech naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky