Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Světový den životního prostředí
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/06/2009

 

5. června slavíme Světový den životního prostředí, který byl ustanoven Valným shromážděním OSN v roce 1972.

Evropský komisař pro životní prostředí Stavros Dimas při této příležitosti vyzval k větší horlivosti a k vyšším ambicím při vyjednávání nové celosvětové dohody o klimatu. Upozornil na to, že svět má zřejmě poslední šanci zabránit tomu, aby změny klimatu dosáhly nebezpečné úrovně.

  budík ukazující za pět minut dvanáct je zamrzlý v ledu

   

  Prohlášení komisaře Stavrose Dimase:

  Jednání o nové celosvětové dohodě o klimatu by měla být uzavřena na prosincové konferenci o klimatu v Kodani. Svět má poslední šanci zabránit nebezpečným a možná i katastrofickým změnám klimatu, které vědci předpokládají již v roce 2050 – tedy ještě za života asi miliardy dnešních mladých lidí.

  Minulý týden byla zveřejněna studie vypracovaná pro Celosvětové humanitární fórum. Tato studie analyzuje tragické následky klimatických změn. V současné době klimatické změny každoročně neblahým způsobem ovlivní životy 325 milionů lidí. Hladomor, nemoci a extrémního počasí zabijí každý rok 315 000 lidí a ekonomické ztráty dosahují výše 125 miliard dolarů ročně. Studie předpokládá, že tato čísla se v příštích dvaceti letech podstatně zvýší.

  Vlády zemí světa si správně uvědomily, že ekonomická recese není důvodem pro snížení úsilí v boji proti změnám klimatu. Vedoucí činitelé v Evropě i ve světě zavádějí stimulační opatření pro naše ekonomiky, aby vznikala nová pracovní místa a zároveň jsme čelili klimatickým změnám. Investují proto do energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a dalších nízkouhlíkových technologií budoucnosti. 

  Mezinárodní vědecká obec se shoduje na tom, že zabránit nebezpečným klimatickým změnám můžeme tehdy, pokud udržíme globální oteplování země v hranici do 2°C oproti teplotě v předindustriální éře. To znamená zvýšení o 1,2°C nad dnešní úroveň, protože se již oteplilo o 0,76°C. Některé studie dokládají, že množství skleníkových plynů, které již byly vypuštěny do ovzduší, nevyhnutelně zvýší teplotu až o jeden stupeň Celsia.

  Čas není na naší straně.

  Pokud chceme zabránit nebezpečným změnám klimatu, které mohou způsobit nesmírné lidské utrpení, podlomit ekonomický pokrok, zastavit snižování chudoby a odstartovat možné katastrofické změny životního prostředí, musíme bezodkladně jednat v celosvětovém měřítku.

  To se musí především projevit v tempu a obsahu mezinárodních jednáních připravujících kodaňskou dohodu.  

  Diskuze probíhající tento a příští týden v Bonnu musí vzít tuto skutečnost v úvahu. Měly by také přinést nový impulz, aby se návrh jednacích textů, který je v této chvíli na stole, přeměnil v projekt, jenž vyústí v uzavření dostatečné ambiciózní dohody.

  Vůdčí úlohu musí převzít rozvinutý svět. Jak vyplývá z vědeckých zjištění uvedených v závěrech mezivládní skupiny expertů o vývoji klimatu (IPCC), je pro udržení světových emisí v mezích, které zabrání nebezpečným změnám klimatu, nutné, aby rozvinuté země snížily do roku 2020 své emise o 30 % ve srovnání s úrovní roku 1990. Evropská unie v této věci byla iniciativní a ukázala své odhodlání tím, že přijala legislativní opatření, podle nichž se emise sníží o 20 %. Dále je rozhodnuta zvýšit tuto hranici na úroveň až 30 %, pokud se i ostatní země zavážou, že se budou podle svých možností snažit o totéž.

  Teď musí projevit iniciativu i naši partneři. Zatímco některé cíle stanovené do této chvíle se již zdají být nedostatečnými, chceme-li dosáhnout požadovaného snížení globálních emisí o 30 %, některé rozvinuté země dosud své emisní cíle neoznámily. V této oblasti však musíme být mimořádně nároční.

  Bitvu proti klimatickým změnám nemůžeme vyhrát, dokud rozvinuté země, a zejména velké rozvíjející se ekonomiky, nezdvojnásobí své úsilí, aby omezily množství vypouštěných emisí. Rozvinuté země musí jít příkladem, pokud chtějí přesvědčit rozvíjející se svět, aby se přidal k jejich celosvětové snaze, která bude zahájena dohodou z Kodaně.

  Stránky komisaře Stavrose Dimase:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_cs.htm

  Stránky Komise o reakci na klimatické změny:

  http://ec.europa.eu/environment/climat/climate_action.htm

  Jak můžete zabránit klimatickým změnám Vy?

  http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index_cs.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky