Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 1. června do 7. června 2009
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

29/05/2009

Výsledky summitu o zaměstnanosti * Cena Evropské unie za kulturní dědictví a ocenění Europa Nostra

  Harmonie člověka a přírody

  Středa 3. června: Výsledky summitu o zaměstnanosti: Sdělení o společném závazku pro zaměstnanost

  Dne 3. června 2009 přijme Komise sdělení navazující na summit o zaměstnanosti ze 7. května a na přípravné semináře. Tyto akce, na kterých se sešly všechny zainteresované strany, měly za cíl vypracovat společné strategie a koordinované kroky, jež povedou k lepšímu zvládnutí dopadů finanční a hospodářské krize na pracovní trhy EU.

  Sdělení bude sloužit jako podklad pro červnové zasedání Evropské rady. Jeho cílem je představit společný závazek pro zaměstnanost, který se zaměří na tři priority: zachování pracovních míst a podpora mobility; lepší dovednosti a schopnosti odpovídající požadavkům trhu práce; lepší přístup k pracovním místům. Také nabídne zásady a opatření, které by měly EU, členské státy a sociální partneři provést v praxi, aby se urychlila hospodářská obnova a omezil dopad krize na lidi a jejich pracovní místa.

  Souvislosti:

  Po několika letech poměrně vysokého růstu a vytváření nových pracovních míst (8 milionů nových pracovních míst v letech 2006-2008) se celosvětová finanční krize podepisuje na pracovních trzích a ovlivňuje životní úroveň evropských občanů. V Evropě zřejmě dojde v tomto roce ke ztrátě 3,5 milionu pracovních míst, nezaměstnanost může v příštím roce dosáhnout úrovně 10 %. Musí se přijmout účinná opatření, která budou řešit zvyšující se nezaměstnanost díky zachování pracovních míst a vytváření nových pracovních míst. Ačkoli řada podpůrných mechanismů funguje na národní úrovni, EU hraje důležitou doplňující úlohu ve vytváření širšího rámci, včetně přijetí evropského plánu hospodářské obnovy, který podporuje mimo jiné i výměnu názorů a zavádění osvědčených postupů. Je třeba také plně využívat všech zdrojů, jimiž EU disponuje, např. Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, které byly nedávno upraveny tak, aby se daly v časech krize snáze využít. Zároveň je potřeba hledat i nové zdroje financování.

  Bližší informace:

  Reakce EU na sociální dimenzi krize a summit o zaměstnanosti:

  Další informace o zaměstnanosti:

  Stránky komisaře Špidly:

  Pátek 5. června: Cena Evropské unie za kulturní dědictví a ocenění Europa Nostra

  Cena EU za kulturní dědictví a ocenění Europa Nostra budou předány v pátek 5. června. Sedm hlavních cen a 21 ocenění budou představeny evropským komisařem pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež Jánem Fígeľem a Její královskou výsostí princeznou Doñou Pilar de Borbón, předsedkyní Europa Nostra, během slavnostního vyhlášení cen za kulturní dědictví v sicilském Teatro Antico v městečku Taormina. Držitelé hlavních cen obdrží i finanční odměnu ve výši 10 000 eur.

  Souvislosti:

  Evropská unie a Europa Nostra vybraly 28 kandidátů na výroční cenu Evropské unie za kulturní dědictví a ocenění Europa Nostra v kategoriích jakými jsou např.: restaurování budov a jejich uzpůsobení novému využití, obnova městské a venkovské krajiny, interpretace archeologických nalezišť a péče o umělecké sbírky. Dále jsou udělována ocenění za výzkum, vzdělávací a osvětové projekty týkající se kulturního dědictví a za služby, které zachování kulturního dědictví věnují jednotlivci i organizace.

  Cílem ocenění je propagovat vysokou úroveň a odbornost památkové péče a podporovat přeshraniční výměnu v oblasti kulturního dědictví. Šířením dobrých příkladů se ocenění snaží podněcovat další snahy a projekty v oblasti kulturního dědictví v Evropě.

  Ocenění je financované z programu Kultura EU, jehož cílem je: propagace přeshraniční mobility pracovníků kulturního sektoru; podpora oběhu kulturních a uměleckých děl a zkušeností mezi státy a rozšiřování mezikulturního dialogu.

  Bližší informace:

  Europa Nostra:

  Evropská cena za kulturní dědictví:

  IP/09/784: Tisková zpráva - Nejlepší evropské projekty v oblasti kulturního dědictví v roce 2009

  Stránka Evropské komise věnovaná kultuře:

  Stránka komisaře Fígeľa:

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky