Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Před evropskými volbami vzkázali občané EU politikům, co je pro ně prioritní
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

26/05/2009

Jak může Evropská unie ovlivnit naši ekonomickou a sociální budoucnost? Mezinárodní komunikační aktivita „Rozhovory s občany Evropy 2009“ svedla dohromady zástupce ze všech 27 členských států, aby diskutovali o těchto otázkách.

O víkendu 10. a 11. května se na sto padesát účastníků sjelo do Bruselu, aby sestavili seznam patnácti doporučení vztahujících se k dalšímu směřování Evropské unie.

Mezinárodní konference se zúčastnilo také více než sto kandidátů a členů Evropského parlamentu, kteří měsíc před evropskými volbami dostali jedinečnou možnost zjistit, co voliči chtějí, čeho se obávají a co hraje v jejich životech důležitou roli.

  Logo iniciativy "Rozhovory s občany"

  Podle společnosti Partners Czech o.p.s., jež organizuje projekt v ČR, průzkumy názorů ukázaly, že se evropská veřejnost obává především rostoucí inflace a rizika nezaměstnanosti. Občané pětadvaceti ze sedmadvaceti států EU zařadili doporučení týkající se problematiky pracovního a finančního trhu na přední místa. Do výsledné patnáctky doporučení se dále promítla stále aktuální témata, jako jsou změna klimatu, zdravotní péče či vzdělání.

  Objevily se nicméně i další ožehavé otázky: nutnost reagovat na zvyšující se riziko mezinárodní kriminality, zlepšení sociálního systému a pro samotné poslance velmi aktuální téma zajištění transparentnosti a odpovědnosti politických a veřejných představitelů. Bez zajímavosti není to, že čeští zástupci na summitu doporučili přehodnotit zemědělskou politiku EU s jejími nezměrnými subvencemi na jedné straně, a regulemi na straně druhé.

  Rozsáhlý projekt Rozhovory s občany Evropy 2009 probíhal napříč Evropou již od prosince minulého roku. V rámci první části byla v České republice spuštěna národní internetová diskuse na stránkách www.rozhovory-s-obcany-evropy.eu. Účastníci diskutovali o aktuálních otázkách i výzvách pro další směřování Evropské unie. Tříměsíční diskuze, jejíž součástí bylo také hlasování o důležitosti jednotlivých návrhů, vyvrcholila v březnu celonárodní konferencí. Své názory zde vzájemně konfrontovalo na padesát náhodně vybraných zástupců české veřejnosti.

  Výsledkem dvoudenní konference bylo deset národních doporučení, která debatéři konfrontovali také s účastníky z dalších členských států. V průběhu tří víkendů se v členských státech uskutečnilo 27 identických národních konferencí. V některých tématech jako zemědělství, důchodové reformy či narovnání pracovního trhu v rámci celé EU dospěli ke shodě, jiná typu imunity poslanců nebo práv zaměstnanců byla především záležitostí České republiky. Vybraní účastníci národních konferencí se následně sešli na mezinárodní konferenci v Bruselu, kde finalizovali soubor doporučení.

  „Projekty jako Rozhovory s občany jsou v dnešní době velmi důležité, především proto, že dávají lidem možnost vyjádřit se, zapojit se do celého procesu a nebýt tak pouze pasivními přihlížejícími. Jak ze strany účastníků, tak ze strany evropských představitelů jsme se setkali s velmi kladnými ohlasy,“ hodnotí Dana Rabiňáková, ředitelka společnosti Partners Czech. „Úspěšnosti akce přispívá i načasování, kdy závěrečná konference bezprostředně předchází volbám do evropského parlamentu,“ dodává.

   

  Kontakt:

  Partners Czech, o.p.s. 

  Tel: +420 233 321 503                                       

  Email: sarka.dvorakova@partnersczech.cz

  http://www.partnersczech.cz 

  Debata:

  Debatu lze zpětně pročíst na těchto stránkách: http://www.rozhovory-s-obcany-evropy.eu/

  Facebook:

  Můžete se též připojit do ” Facebook” skupiny “European Citizens’ Consultation 2009”.

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky