Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 25. května do 31. května 2009
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

22/05/2009

Portál PressEurop * Udržitelný rozvoj a evropská věda * Kvalita zemědělských produktů a spotřebitel * Cena Evropské unie za současnou architekturu * Světový den bez tabáku

  Přehled očekávaných událostí od 25. května do 31. května 2009

  Úterý 26. května: Spuštění portálu PRESSEUROP.EU

  Komise a Courrier International spustí portál PRESSEUROP.EU - první vícejazyčné stránky s novinovými články o evropských záležitostech. PRESSEUROP.EU nabízí výběr evropských a světových novinových článků v 10 jazycích (čeština, nizozemština, angličtina, němčina, italština, polština, portugalština, rumunština a španělština).

  Portál PRESSEUROP.EU si klade za cíl stát se hlavním poskytovatelem obecných a politických informací (nezávisle sebraných z bohaté škály zdrojů) o evropských záležitostech. Po celou dobu trvání smlouvy požívá naprosté redakční nezávislosti. Vedle EuRaNet (Evropská rádiová síť, spuštěná v dubnu 2008) a EU TV Net (plánováno na 2010) je PRESSEUROP další z iniciativ evropských institucí, které se snaží usnadnit a podpořit vybudování evropského veřejného fóra pro komunikaci, diskuzi a debatu.

  Souvislosti:

  Konsorcium PRESSEUROP koordinované Courrier International (včetně Internazionale v Itálii, Forum Polityka v Polsku a Courrier Internacional v Portugalsku, s podporou Cafebabel) navrhlo inovativní, dynamický a interaktivní portál, který je soustavně aktualizován.

  PRESSEUROP.EU uveřejňuje:

  • výběr světových a evropských  novinových článků (tištěných i internetových);
  • přehled tisku, krátké zprávy a týdenní přehledy;
  • ilustrace (počítačová grafika, fotografie, video, komiksy, atd.)
  • denní zpravodaj o událostech dne a nejnovějším obsahu;
  • archiv článků.

  Tato služba bude postupně zpřístupněna ve všech 23 úředních jazycích EU. Základním posláním PressEurop je rozvinout evropský veřejný prostor a umožnit uživatelům internetu, aby si vytvořili vlastní názor na základě článků a důkladných studií představujících celou paletu názorů.

  Bližší informace:

  Nový portál PressEurop:

  www.PressEurop.eu

  Stránka komisařky Wallströmové:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/wallstrom/index_en.htm

  Úterý 26. až čtvrtek 28. května: Udržitelný rozvoj - Jak může přispět evropská věda?

  Evropská komise organizuje třídenní konferenci "Udržitelný rozvoj: výzva pro evropský výzkum" ve spolupráci s českým předsednictvím v Radě EU.

  Na konferenci budou probíhat plenární zasedání a semináře, na kterých si budou účastníci vyměňovat názory na to, jak může evropský výzkum přispět k celosvětovému udržitelnému rozvoji. Konference přivítá více než 600 vědců, představitelů neziskových organizací a průmyslu, vedoucích činitelů v oblasti výzkumu a rozvoje.

  Souvislosti:

  Stále vzrůstá zájem o vztah mezi vědou a společností. Ačkoli je věda obecně velmi uznávaná a spojená s myšlenkou pokroku, občas také vyvolává výhrady a obavy, např. pokud je člověkem zneužita.

  Úroveň veřejného financování výzkumu musí být zachována a zvyšována, výzkumníci musejí ukázat, že výzkum přináší lidem určité hodnoty.

  Bližší informace:

  Stránky Evropské komise o konferenci:

  http://ec.europa.eu/research/sd/conference/2009/index_en.cfm?pg=home

  Stránky komisaře Potočnika:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/potocnik/indexfl_en.htm

  Čtvrtek 28. května: Uspokojit očekávání spotřebitelů v otázky kvality zemědělských produktů

  Komise předloží sdělení o politice kvality zemědělských produktů. Vychází z loňské zelené knihy a následných konzultací, ke kterým se sešlo 560 příspěvků. Dokonalejší politika kvality má za cíl pomoci zemědělcům, aby získaly co možná nejvíce ze svých produktů, zlepšit předávání informací o kvalitě zemědělských produktů mezi zemědělci, kupci a spotřebiteli, zvýšit soudržnost systému označování a dalších nástrojů politiky kvality a snížit složitost stávajícího uspořádání.

  Dokument provádí inventuru přijatých příspěvků a stanoví stategii dalšího rozvoje politiky kvality. Tím bude odstartována další diskuze předcházející předložení legislativního návrhu, který bude vypracován v roce 2010.

  Souvislosti:

  Spotřebitelé, maloobchodníci a zemědělci čím dál tím více spoléhají na loga a certfikační procesy, které jim pomáhají identifikovat a rozlišovat potravinové výrobky. V Evropě v současné době funguje celá řada systémů označování kvality a jejich počet nadále roste. EU rovněž disponuje úspěšným režimem pro chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality.

  V posledním desetiletí se evropské zemědělství podstatně změnilo díky důrazu na kvality a specializaci. Tato tendence bude posilována i postupující globalizací. Zemědělci a výrobci se zajímají a starají o výrobní postupy, ingredience a originální suroviny. V EU také musejí dodržovat přísná pravidla pro dobré životní podmínky zvířat a na ochranu životního prostředí, která nemohou být vyžadována u dovážených potravin. Certifikační postupy umožňují výrobcům, aby informovali konečného spotřebitele o kvalitě svých produktů.

  Předmětem kvality je hlavně uspokojit očekávaní spotřebitelů. Diskuze o kvalitě znamená informace o vlastnostech výrobku, zemědělském postupu a původu, které chtějí zemědělci sdělit a spotřebitelé vědět. Kvalita se dotýká každého zemědělce a každého kupce, až již jde o komodity produkované v základním standardu nebo vysoce kvalitní konečné výrobky, ve kteréch Evropa hraje prim.

  Bližší informace: 

  IP/07/142: Tisková zpráva o kvalitě potravin

  Fact Sheet : Přehled evropské politiky pro kvalitu zemědělských produktů

  Stránky Evropské komise:

  http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/quali1_en.htm

  Blog komisařky Marianny Fischer Boelové:

  http://blogs.ec.europa.eu/fischer-boel/

  Čtvrtek 28. května: Cena Evropské unie za současnou architekturu

  Evropská komise a nadace Fundació Mies van der Rohe udělí Cenu Evropské unie za součastnou architekturu - Mies van der Rohe 2009 - architektům, kteří navrhli budovu Norské národní opery a baletu v Oslu, Kjetilovi Trædalal Thorsenovi, Taraldovi Lundevallovi a Craigovi Dykersovi z ateliéru Snøhetta.

  Zvláštní uznání pro nadějného začínajícího architekta získávají Lea Pelivan a Toma Plejić z ateliéru STUDIO UP za budovu gymnázia 46° 09' N / 16° 50' E v chorvatské Koprivnici.

  Souvislosti:

  Evropská komise a nadace Fundació Mies van der Rohe chtějí touto cenou vyzdvihnout a ocenit kvalitní současná architektonická díla v Evropě. Cena se uděluje jednou za dva roky. Kandidáti na tuto cenu jsou navrženi nezávislou skupinou odborníků z celé Evropy, asociacemi, které zasedají v Evropské radě architektů a dalšími národními asociacemi architektů v Evropě. Poprvé v historii soutěže zasedl jako člen mezinárodní poroty také zástupce České republiky. Porotcem se stala Irena Fialová, přední česká teoretička architektury, publicistka, spoluzakladatelka nakladatelství Zlatý řez, která také přednáší na FA ČVUT.

  Cena zahrnuje finanční odměnu ve výši 60 000 eur (asi 1 560 000 korun) a umělecké dílo: skulpturu představující Německý pavilon architekta Miese van der Rohe, který byl postaven na Mezinárodní výstavě v Barceloně v roce 1929. Zvláštní uznání je spojeno s finanční odměnou ve výši 20 000 eur (asi 520 000 korun) a jeho nositel také získá skulpturu Německého pavilonu.

  Ačkoliv žádná česká stavba nepostoupila mezi pětici finalistů, v užším výběru 35 staveb, které budou představeny na putovní výstavě, figuruje i  rodinný dům v Černošicích od ateliéru ksa.

  Smyslem ceny a celé soutěže je ukázat tvůrčí potenciál, podpořit inovativní řešení a upozornit veřejnost na to, jak významnou roli hraje moderní architektura ve společnosti a jak ovlivňuje kvalitu života v evropském prostředí.

  Bližší informace:

  Informace o Evropské cena za současnou architekturu:

  http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc1103_en.htm

  Informace o nadaci Mies van der Rohe:

  http://www.miesbcn.com/en/award.html

  Stránka Evropské komise věnovaná kultuře:

  http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

  Stránka komisaře Fígeľa:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/figel/index_en.htm

  Čtvrtek 28. května: Světový den bez tabáku

  Asi třetina Evropanů kouří. I když se toto číslo pomalu snižuje, podniká Evropská komise opatření na několika frontách, aby zamezila a kontrolovala používání tabáku v Evropě a podporovala kuřáky, kteří chtějí s tímto zlozvykem skoncovat. Varování upozorňující na nebezpečí kouření jsou efektivním nástrojem, který lidi od kouření odrazuje. Proto jsou letos hlavním tématem Světového dne bez tabáku. Komise využije tohoto dne také pro to, aby spustila druhou fázi kampaně "HELP - život bez tabáku", které se přímo zúčastní nejohroženější skupina - mládež a mladí lidé. Komise organizuje protikuřácké kampaně už od roku 2002. První fáze kampaně HELP byla ukončena po čtyřletém působení v roce 2008. Tato kampaň byla jednou z největších kampaní svého druhu na světě.

  Souvislosti:

  Kouření je stále nejčastější příčinou úmrtí v Evropské unii. Každoročně na jeho následky zemře více než 650 000 Evropanů. Tisíce nekuřáků trpí pasivním kouřením, kvůli kterému mohou onemocnět či předčasně zemřít.

  Komise se chce hlavně zaměřit na mladé lidi, aby nikdy kouřit nezačali.

  Bližší informace:

  Stránka Evropské komise o tabáku:

  http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/tobacco_en.htm

  Stránka komisařky Vassiliou:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/vassiliou/index_en.htm

  I-053990  Videoklip: Nekuřácká Evropa

  I-053269  Videoklip: Kouření na veřejných místech

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky