Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 18. května do 24. května 2009
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

15/05/2009

Evropský námořní den * Pražský summit EU-Čína * Summit EU-Rusko

  Přehled očekávaných událostí od 18. května do 24. května 2009

  Úterý 19. a středa 20. května: Oslavy Evropského námořního dne v Římě

  Evropský námořní den se slaví každoročně 20. května. U této příležitosti pořádá Evropská komise ve spolupráci s italskou vládou konferenci ve dnech 19. a 20. května 2009. Konference se bude věnovat politickým otázkám, které souvisejí s mořem (např. cestovní ruch, změny klimatu), a pokroku při provádění integrované námořní politiky EU s ohledem na řízení námořních záležitostí, rozvoj pobřežních regionů, udržitelné využívání námořních zdrojů a činnosti na moři. Na konferenci se sejdou zainteresované subjekty z různých odvětvích využívajících moře (doprava, energie, rybářství, regionální politika, životní prostředí...).

  Souvislosti:

  Evropský námořní den tvoří nedílnou součást integrované námořní politiky EU, která byla přijata v roce 2007. Je příležitostí k upozornění na důležitou úlohů moří a oceánů a přispívá ke zvyšování povědomí o námořním odvětví a jeho důležitost v každodenním životě.

  Bližší informace:

  IP/08/750 – Tisková zpráva: První rok oslav Námořního dne

  Oslavy ve členských státech:

  http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/events_list_en.html

  Námořní den EU:

  http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en.html

  Námořní záležitosti:

  http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_en.html

  Středa 20. května: Summit EU-Čína

  V pořadí již jedenáctý summit EU-Čína se bude konat v Praze. Komisi budou zastupovat předseda Evropské komise José Manuel Barroso, komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství Benita Ferrero-Waldnerová a komisařka pro obchod Catherine Ashtonová. Summit se koná po úspěšné návštěvě předsedy vlády Wena v Evropské komisi v Bruselu dne 30. ledna, návštěvě komisařky Ferrero-Waldnerové v Pekingu ve dnech 29. - 30. března a hospodářském a obchodním dialogu na nejvyšší úrovni ve dnech 7.- 8. května 2009.

  Souvislosti:

  Čína je největší a nejrychleji rostoucí rozvíjející se ekonomickou a první exportní destinací EU. Díky tomu je i důležitým aktérem na mezinárodní scéně a klíčovým partnerem EU v otázkách světového významu, jakými například jsou současná finanční krize, jednání z Doha a klimatické změny. Tato témata budou i na programu jednání. Dále se bude jednat o otázkách vzájemného obchodu a mezinárodních otázkách, které se dotýkají obou stran. Rovněž se očekává jednání o pokroku oboustranné spolupráce v různých odvětvích hospodářství.

  Bližší informace:

  Stránka Evropské komise:

  http://ec.europa.eu/external_relations/china/index_en.htm

  Summit EU-Čína 2008

  http://ec.europa.eu/external_relations/china/summits_en.htm

  Stránka komisařky Benity Ferrero-Waldnerové:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/ferrero-waldner/index_en.htm

  Pátek 22. května: Summit EU-Rusko

  Summit v Chabarovsku nabízí vhodný prostor k debatě na nejvyšší úrovni o spolupráci EU a Ruska při řešení světové finanční a hospodářské krize. Mezi hlavní témata bude patřti i energetické partnerství, včetně evropské energetické bezpečnosti. Summit rovněž zhodnotí spolupráci ve společných prostorech EU-Rusko. Dalším tématem jsou mezinárodní otázky, pravděpodobně se bude hovořit o dlouhotrvajících konfliktech, euro-atlantické bezpečnosti a dalších otázkách zahraniční politiky, např. na Středním Východě.

  Souvislosti:

  EU je největším exportním trhem pro Rusko. Rusko je třetím největším obchodním partnerem EU, zejména pokud jde o dodávky ropy a zemního plynu.

  EU a Rusko uzavřely dohodu o partnerství a spolupráci v roce 1994. Během summitu EU-Rusko v červnu 2008 bylo zahájeno jednání o nové dohodě mezi EU a Ruskem. Jednání byla pozastavena po rusko-gruzínském konfliktu a obnoveny poté, co EU přezkoumala své vztahy s Ruskem.

  Bližší informace:

  Evropská komise:

  http://ec.europa.eu/external_relations/russia/index_en.htm

  Stránky předsedy Komise a jednotlivých komisařů:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/ferrero-waldner/index_en.htm

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/ashton/index_en.htm

  Evropská komise si vyhrazuje právo na provedení změn v uvedeném přehledu. Podrobnější informace o událostech naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky