Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Vysoká pokuta uložená Komisí má chránit zájmy spotřebitelů
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/05/2009

Evropská komise učinila rázný krok na obranu spotřebitelů. Americké společnosti Intel udělila pokutu ve výši 1,06 miliard eur (zhruba 27 miliard Kč) za zneužití dominantního postavení na trhu.

Intel podle Komise porušil ustanovení evropského práva tím, že dával výrobcům počítačů slevy pod podmínkou, že u něj nakoupí všechny nebo téměř všechny počítačové čipy s označením x86 CPU. Kromě toho Intel platil významnému maloobchodnímu řetězci MediaMarkt za to, že měl na skladě pouze počítače s čipy Intelu.

  Zeměkoule připojená na notebook

  Komise vyměřila Intelu v zájmu spotřebitelů, nikoli aby chránila konkurenty Intelu, kteří si na Intel stěžovali. Jedním z úkolů Komise je chránit hospodářskou soutěž. Ta vytváří prostředí, z něhož mají prospěch spotřebitelé a v němž se rozvíjejí inovace.

  Intel podle rozhodnutí Komise bránil tomu, aby se ke koncovým spotřebitelům dostávaly inovativní výrobky, po nichž byla poptávka. Takové praktiky odrazují inovativní podniky, které by jinak mohly chtít vstoupit na trh a soutěžit na něm.

  „Intel poškodil miliony evropských spotřebitelů tím, že mnoho let úmyslně podnikal kroky, aby udržel své konkurenty mimo trh počítačových čipů. Takové vážné a dlouhodobé porušování protimonopolních pravidel EU nelze tolerovat,“ uvedla evropská komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová.

  Komisi nevadily samotné slevy, které Intel svým zákazníkům poskytoval, nýbrž podmínky spojené s těmito slevami a platbami. Šlo totiž o slevy poskytované v případě, že zákazník kupoval všechno nebo většinu požadovaného zboží u dominantního podniku, čímž se tomuto zákazníkovi bránilo v tom, aby nakupoval u konkurence. Intel rovněž platil svým zákazníkům za to, že neprodávali nebo prodávali se zpožděním počítače, v nichž byly konkurenční čipy.

  Intelu byla pokuta udělena, ačkoli je to americká společnost. Prodává totiž své výrobky mimo jiné v Evropské unii, která je jedním z jeho hlavních trhů. Intel proto musí dodržovat pravidla EU pro hospodářskou soutěž stejně, jako musí evropské společnosti dodržovat americké zákony, působí-li v USA.

  Intel musí pokutu zaplatit do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí. Zaplatit bude muset i v případě, že se odvolá k Evropskému soudu prvního stupně. Pokuta se v takových případech zaplatí na účet blokovaný do okamžiku, než je oznámen konečný výsledek odvolacího řízení. Bude-li pokuta potvrzena pravomocným rozsudkem, pokuta bude převedena do ústředního rozpočtu EU, a tak sníží příspěvky, které členské státy platí EU.

  Pokuta ve výši 1,06 miliardy eur představuje 4,15 % obratu Intelu v roce 2008. Je to méně než polovina přípustného maxima, kterým je 10 % ročního obratu společnosti.

  Rozhodnutí o pokutě, které má 542 stránek, bude co nejdříve zpřístupněno na webových stránkách generálního ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž. Zveřejněna bude úřední anglická jazyková verze, později francouzský a německý překlad. Shrnutí rozhodnutí se objeví v řadě L Úředního věstníku EU ve všech 23 úředních jazycích, jakmile budou k dispozici překlady.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky