Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Začíná Východní partnerství
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

06/05/2009

 

Společné zájmy a hodnoty, a především přání podpořit stabilitu, bezpečnost a prosperitu východně od hranic Evropské unie. Tak by se v jedné větě dal shrnout první summit Východního partnerství, které se 7. května koná v Praze.

Evropská unie a šest partnerských zemí – Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina – se rozhodly povýšit své vztahy na novou úroveň, protože pro to dozrál čas. Události v zemích východní Evropy a jižního Kavkazu ovlivňují EU, například pokud jde o dodávky energie. Bezpečnost, stabilita a stav ekonomiky těchto zemí obecně mají na EU stále větší dopad.

  Logo českého předsednictví v Radě EU 2009

  Všechny tyto země, byť v různé míře, zavádějí politické, sociální a ekonomické reformy a vyslovily přání přiblížit se EU. Východní partnerství těmto zemím nabízí podporu pro demokratické a tržní reformy, a tak přispívá k politické a hospodářské stabilitě. Míra spolupráce bude ale různá. Bude záviset na pokroku, jehož partneři EU dosáhnou v reformách a modernizaci.

  Pozvánku na vrcholnou schůzku obdrželo i Bělorusko, ačkoli se nepodílí na procesech souvisejících s evropskou politikou sousedství. Tato země je totiž důležitý soused EU a má zájem rozvíjet vztahy s ní. Pokud Bělorusko postoupí dál v zásadních demokratických a ekonomických reformách a přiblíží se ke společným hodnotám Východního partnerství, bude mít příležitost stát se opravdovým partnerem EU a mít z toho prospěch.

  Mezi pozvanými zeměmi není Rusko, což však neznamená, že jde o protiruskou iniciativu. Východní partnerství je odpovědí na přání východních sousedů podstatně prohloubit a rozšířit své vztahy s EU. Rusko zůstává klíčovým partnerem EU a Unie s ním v současnosti jedná o nové souhrnné dohodě. EU zdůrazňuje, že členové Východního partnerství budou potřebovat dobré pracovní vztahy se všemi svými sousedy, včetně Ruské federace.

  Nová iniciativa mimo jiné předpokládá, že EU poskytne partnerským státům další finanční podporu. Ta se zvýší ze 450 milionů eur v roce 2008 na 785 milionů eur v roce 2013, tedy o 335 milionů eur, což je téměř o 75 %. EU navíc převede 250 milionů eur, které již byly vyčleněny na východní program evropské politiky sousedství, na iniciativy důležité pro Východní partnerství. Dalším důležitým bodem Východního partnerství je to, že otevře cestu k novým dohodám o přidružení pro státy, které budou ochotny a připraveny přijmout dalekosáhlé závazky vůči EU obsažené v těchto dohodách. Předpokládá se dále podpora pro zlepšování správní kapacity partnerů, usnadnění cest občanů partnerských států do EU, otevírání pracovního trhu EU, posilování energetické bezpečnosti partnerských států i větší spolupráci při ochraně životního prostředí.

  Úspěch Východního partnerství bude záviset na politické vůli členských států EU i partnerských zemí. Klíčovou roli bude hrát Evropská komise: musí zajistit, aby mnohostranný rámec byl účinným nástrojem spolupráce, a musí vypracovat programy pro budování institucí spolu s jednotlivými zeměmi tak, aby nabízely větší podporu reformám. Dvakrát ročně se mají konat schůzky šéfů států a vlád 27 členských států EU a partnerských zemí, jednou ročně mají dosažený pokrok posuzovat a konkrétnější politické kroky připravovat ministři zahraničí. Setkávat se mají pravidelně i vysoce postavení úředníci a společné komise.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky