Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

V Evropě převládá pozitivní obraz starších lidí, Česko je na tom hůře
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

28/04/2009

Mezi obyvateli Evropské unie převládá celkově pozitivní obraz starších lidí, avšak v Česku již o něco méně. V celé EU považuje starší lidi za přítěž pro společnost pouze 14 % obyvatel, zatímco v České republice je to až 28 %, což je po Litvě nejvíce. Vyplývá to z výsledků rozsáhlého průzkumu veřejného mínění Eurobarometer uspořádaného Evropskou komisí u příležitosti Evropského dne solidarity mezi generacemi vyhlášeného na středu 29. dubna. Průzkum dokládá, že v EU je v současnosti solidní základ pro důvěru a pochopení mezi generacemi a že obyvatelé oceňují přínos starších lidí pro společnost.

    starší žena

    Solidarita mezi generacemi je důležitá, protože obyvatelstvo Evropy stárne. Po druhé světové válce přišlo dlouhé období vysoké porodnosti, které trvalo až do 60. let. Lidé, kteří se v tomto období narodili, nyní překračují šedesátku a odcházejí z pracovního trhu do důchodu. To představuje obrat v demografickém vývoji EU. Stárnutí obyvatelstva není něco, co hrozí v budoucnu, nastává už nyní. V průběhu příštích 50 let bude počet obyvatel starších 60 let růst každoročně o dva miliony. Růst počtu osob v produktivním věku (15–64 let) se zpomaluje a za přibližně šest let se úplně zastaví. Pak se bude tato část populace zmenšovat každý rok o 1 až 1,5 milionu.

    Stárnutí obyvatelstva bude mít zajisté dopad na vztahy mezi generacemi a někteří odborníci se obávají rostoucího napětí mezi nimi. Průzkum Eurobarometer se zaměřil na názory občanů EU na problémy související se stárnutím obyvatelstva a jeho důsledky na solidaritu mezi generacemi.

    V celé EU přinejmenším dvě třetiny lidí odmítají výrok, že starší lidé jsou pro společnost přítěží. Příslušné procento se pohybuje mezi 95 v Nizozemsku a 66 v Litvě; v Česku činí 70. S výrokem o starších lidech jako přítěží souhlasí v EU jako celku 14 % obyvatel, v Česku ale až 28 %. Průzkum také odhalil, že 49 % Evropanů si myslí, že vlády by měly vyčlenit více peněz na důchody a péči o seniory. Až 66 % Evropanů soudí, že vlády by měly usnadnit starším lidem pokračovat v práci i po dosažení věku, v němž se odchází do důchodu.

    Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky