Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Platforma EU pro sociální začleňování Romů se v Praze stala realitou
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

24/04/2009

 

Jsou jich miliony a žijí na okraji evropské společnosti. Jejich život je poznamenán sociálním vyloučením, předsudky většinové společnosti, diskriminací a někdy i násilím. Jsou to Romové. V Praze byl dnes zahájen proces, který má vést k větší koordinaci členských států EU při řešení problému sociálního vyloučení Romů. Vůbec prvního zasedání evropské platformy pro sociální začleňování Romů se účastní zástupci vlád, Evropské komise, mezinárodních organizací a občanské společnosti.

  podávající se ruce

  Zahajovací akci platformy pořádá Evropská komise, kterou zastupuje přímo komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla, a české předsednictví EU pod vedením ministra pro lidská práva a menšiny Michaela Kocába.

  Na setkání by měl být stanoven soubor základních zásad pro účinné sociální začleňování Romů. Evropská komise vysvětlí, jak hodlá v letech 2009 a 2010 řešit potřeby Romů prostřednictvím nástrojů a opatření na úrovni EU. Bude informovat o realizaci nového pilotního projektu s rozpočtem 5 milionů eur. Agentura Evropské unie pro základní práva představí svůj nedávný průzkum EU-MIDIS (průzkum Evropské unie týkající se diskriminace menšin), který se zabývá Romy a přináší nové údaje důležité pro tvorbu politiky.

  Cílem platformy je zlepšit komunikaci mezi vládami, mezinárodními a nevládními organizacemi a odborníky a formulovat strategická doporučení pro rozhodovací orgány. Panuje shoda v názoru, že jsou zapotřebí koncepční opatření, která Romům usnadní přístup k běžnému vzdělání, zaměstnaní a bydlení, a že je třeba se vyhnout krokům, které zhoršují nebo prodlužují sociální vyloučení a segregaci Romů. Nejde o to vytvořit univerzální evropskou romskou politiku, protože vzdělávání, zaměstnanost, sociální začleňování, zdravotní služby, infrastruktura a územní plánování jsou převážně nebo zcela v pravomoci členských států.

  EU se již několik let snaží zlepšit situaci Romů. Na Romy se plně vztahují právní předpisy EU, které zakazují diskriminaci na základě etnického původu v zaměstnání, sociální ochraně, vzdělávání, přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení. EU usiluje o koordinaci koncepčních opatření členských států a přispívá i finančními prostředky. Významným nástrojem, který může zlepšit zaměstnatelnost Romů, je Evropský sociální fond: v letech 2000–2006 bylo na projekty specificky zaměřené na Romy využito zhruba 275 milionů eur. Ve stejném období byla na opatření pro ohrožené skupiny, včetně Romů, vynaložena jedna miliardy eur.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky