Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Nikdy nejste tak mladí, abyste si mohli dovolit zanedbávat své zdraví
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

17/04/2009

 

Kampaň s názvem „Buďte zdraví, buďte sami sebou“ má za cíl přimět mladé lidi, aby se aktivněji starali o své zdraví.

Pro mladé lidi nebývá zpravidla zdraví prioritou. Přesto mohou některé zdravotní potíže spojené například s obezitou, kouřením, konzumací alkoholu či drog začít již v raném věku.

 

  lékařka hovoří s mladou ženou

  Svůj životní styl si utváříme během dětství a dospívání. Osvojíme-li si dobré návyky v rané fázi života, budeme pravděpodobně i v dospělosti mít obecně zdravý životní styl a vyvarujeme se chronickým onemocněním.

  Evropská komise si to uvědomuje, a proto zahájila iniciativu pro zdraví mládeže English , která vybízí mladé lidi k tomu, aby neignorovali svou životosprávu, snažili se žít kvalitněji a dbali na své zdraví.

  Mladí lidé se rovněž mohou podělit o své zkušenosti a názory ohledně otázek zdraví na blogu English . K diskutovaným tématům patří tělesná výchova na školách, pohlavní styk, správná výživa a jiné otázky zdraví specifické pro danou zemi. Například jeden bloger z Portugalska píše o stresu spojeném s hledáním trvalého zaměstnání, jiný účastník přispívající do blogu ze Spojeného království by uvítal, kdyby se do škol vrátily tradiční sporty.

  V rámci uvedené iniciativy se rovněž pořádá soutěž   English , v níž mají mladí lidé vytvořit obraz, plakát, fotografii či videonahrávku na různá témata od obezity po prevenci běžných nehod.

  Autoři nejlepších blogů a vítězové uvedené soutěže pak budou pozváni do Bruselu na konferenci EU o zdraví mládeže konané ve dnech 9. – 10. července tohoto roku, aby zde své myšlenky a projekty představili ostatním. Konference se zúčastní mladí lidé z celé Evropy i představitelé mládežnických organizací a odborníci ze zdravotnictví.

  Většina zdravotních problémů u mladých lidí je způsobena jejich životním stylem a konzumací návykových látek. Podle odhadů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost jsou 4 % úmrtí mladých lidí v Evropské unii způsobena předávkováním narkotiky. V některých zemích tento podíl dosahuje téměř 10 %.

  Na zdraví má rovněž vliv chudoba, nerovný přístup ke zdravotní péči a podmínky, v nichž mladí žijí, studují a pracují. U mladých lidí je o 50 % vyšší pravděpodobnost, že utrpí vážný úraz na pracovišti, než u pracovníků starších 40 let.

  Evropská unie se snaží tyto problémy řešit. Zahájila kampaň proti kouření a v rámci svých opatření na podporu vzdělávání a bezpečnosti na pracovišti zohlednila ochranu zdraví mladých lidí.

  Více informací o zdraví mladých lidí v EU
  Další informace na toto téma:


   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky