Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Jaro Evropy 2010
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

08/04/2010

Jaro Evropy je každoroční kampaň, která bude v letošním školním roce probíhat do 30. června 2010 a je určena pro všechny základní a střední školy z celé Evropy. Jaro Evropy podněcuje setkání mezi studenty a učiteli na jedné straně a významnými představiteli institucí a společenského života na straně druhé. Jaro Evropy je příležitostí k tomu, aby mladí lidé diskutovali o dnešních problémech a pomáhali utvářet budoucnost Evropy. Tato událost je již od roku 2002 neodmyslitelnou součástí školního kalendáře, jež se těší značné popularitě.

Tím, že se učitelé a studenti zapojí do kampaně Jaro Evropy, mohou se zúčastnit pestré škály aktivit, soutěží a diskusí on-line i tváří v tvář. Tyto akce zavádějí inovativním a tvořivým způsobem do výuky evropská témata.

  Logo iniciativy Jaro Evropy

  Cíle

  Hlavním cílem kampaně Jaro Evropy je organizovat aktivity, jež pomáhají studentům zamyslet se nad Evropou a vyjádřit vlastní názor. Webový portál Jara Evropy poskytuje učitelům bohatou nabídku pomocných materiálů, které mohou snadno přizpůsobit potřebám výuky. Školy mohou uspořádat jednu či více „jarních“ akcí a prostřednictvím portálu se podělit s ostatními o zážitky.
  Jaro Evropy rovněž pomáhá rozvíjet kreativní způsoby učení, které vyžadují používání informačních a komunikačních technologií.

  Jaro Evropy 2010

  Učitelé si mohou na akce Jara Evropy vyhradit jeden či více dnů. Jaro Evropy má každý rok konkrétní téma. Letos se kampaň věnuje tématu "Evropské občanství a základní práva". Iniciativa Jaro Evropy přitahuje pozornost studentů ke klíčovým ekonomickým, sociálním a politickým problémům. Letošek je také Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a Jaro Evropy se hlásí k jeho hlavním cílům tím způsobem, že vyzývá k angažovanosti, setkáním a diskusím, které pomáhají formovat Evropu zítřka. Aktivity a soutěže Jara Evropy navíc vyzdvihnou řadu zajímavých a důležitých témat, jako je například biodiverzita a změny klimatu.


  Proč se registrovat do kampaně Jaro Evropy?

  Jaro Evropy letos vstupuje do svého osmého ročníku a počet škol, které se do kampaně registrují, rok od roku stoupá. Jaro Evropy má úspěch, protože zaregistrovaným školám nabízí jedinečné vzdělávací příležitosti. Připojte se ke kampani Jaro Evropy a můžete:

  • rozvíjet aktivní evropské občanství;
  • posílit povědmost o tom, jak rozhodnutí na evropské úrovni ovlivňují náš život;
  • povzbuzovat studenty, aby vyjádřili svůj názor na dnešní problémy;
  • získat přístup ke kompletnímu souboru pomocných a výukových materiálů;
  • najít zvláštní hosty a pozvat je na návštěvu k vám do školy;
  • se třídou procvičovat a zlepšovat jazykové dovednosti a dovednosti ve sféře ICT;
  • obdržet digitální certifikát stvrzující účast, na němž budou podpisy nejvyšších zodpovědných činitelů EU;
  dělit se o zkušenosti a názory se školami z celé Evropy.

  Webové stránky Jara Evropy  2010

  Webové stránky Jara Evropy jsou dynamickou platformou, kde se učitelé mohou dělit s ostatními o nápady a hledat inovativní výukové materiály, jež napomáhají tomu, že se Evropa mění v konkrétní realitu. Portál rovněž usnadňuje pořádání debat tváří v tvář mezi studenty a zvláštními hosty, kteří jsou ochotni jít "zpátky do školy". S organizací návštěv pomáhá bookovací systém, takže studenti mohou vyjadřovat své názory na Evropu. Navštívit je můžete zde.

   

   


  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky