Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

EU posílá své úředníky na školení v terénu
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

19/03/2009

Zpráva EU potvrdila pokrok ve zjednodušování předpisů pro zemědělce.

Úředníci EU, kteří jsou odpovědní za oblast zemědělství, se přesvědčí, jak to vypadá v terénu. Od příštího roku budou součástí jejich práce stáže, během kterých se dostanou přímo do zemědělského provozu.

Panuje představa, že ti, kteří vytvářejí předpisy, jsou někdy poněkud vzdáleni realitě a potřebám obyčejných lidí, jimž mají předpisy především sloužit. Tento program by měl pomoci zaměstnancům správy pochopit, v čem spočívají každodenní problémy zemědělského provozu, a přizpůsobit podle toho příslušné politické kroky. Evropská komise také zvažuje pořádání školení, během kterých by se úředníci cvičili v psaní srozumitelnějších právních textů.

  Farmář krmí krávy

  Tato opatření uvádí zpráva Komise, která shrnuje kroky, jež EU podniká proto, aby byly zemědělské předpisy srozumitelnější a představovaly pro farmáře menší zátěž.

  Všichni uznávají, že předpisy z oblasti zemědělské politiky EU jsou komplikované. Evropská komisařka pro zemědělství Mariann Fischer Boelová zemědělskou politiku jednou přirovnala k velkému a hlubokému lesu, kterým musíte projít bez mapy. To bylo v říjnu roku 2006, když Komise zahájila akční plán na snižování administrativní zátěže DeutschEnglishfrançais zemědělců.

  Nyní, po více než dvou letech, lze konstatovat, že byl odveden velký kus práce a že se podařilo prosadit změny, které by zemědělcům měly do budoucna ušetřit stovky milionů eur na administrativních výdajích. Podle zprávy EU do roku 2012 splní svůj cíl, kterým je snížení administrativní zátěže o 25 %.

  Zpráva rovněž shrnuje dosažené úspěchy. Stovky zastaralých předpisů se přestaly používat a další byly sloučeny. Řada administrativních postupů byla zjednodušena a některé byly úplně zrušeny. Jako příklad může sloužit významné zvýšení počtu výrobků (zejména obilovin), které lze vyvážet a dovážet bez zvláštní licence.

  Společná zemědělská politika English prošla v posledních dvou desetiletích rozsáhlou reformou. Naposledy v roce 2003, když Evropská unie zrušila odvozování zemědělské podpory od výroby.

  Loni na podzim vedoucí představitelé EU uzavřeli dohodu ohledně návrhu Komise na rozšíření reformy DeutschEnglishfrançais . Ta zemědělcům umožní pěstovat plodiny, které trh skutečně žádá, a podle odhadů by měla odvětví ušetřit 281 milionů eur na administrativních nákladech.

  Lepší využívání informačních technologií by mělo podle zprávy ušetřit dalších 400 milionů eur.

  Úspory by se měly týkat i peněz z rozpočtu EU, protože výdaje na zemědělskou politiku Unii ročně stojí 55 miliard eur (asi 40 % celkového rozpočtu). Poslední schválený rozpočet se týká období 2007–2012. Diskuse o finančních prostředcích na období, které bude následovat, začne příští rok.

   

  Kontrola stavu reformy SZP:     DeutschEnglishfrançais .
  Další informace na toto téma:


  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky