Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled událostí od 18. do 22. března 2009
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

17/03/2009

Zjednodušení společné zemědělské politiky * Opožděné placení * Evropská komise a Kuba

  Přehled událostí od 18. do 22. března 2009

  Středa 18. března: Zjednodušení společné zemědělské politiky

  Po tříletém úsilí o zjednodušení pravidel společné zemědělské politiky nastal čas provést bilanci provedných opatření a nastínit budoucí vývoj. Sdělení o zjednodušení společné zemědělské politiky (SZP) bude hlavně obsahovat popis projektů uskutečněných za účelem zjednodušení pravidel a nástin plánů do budoucna.

  Souvislosti:

  Od října 2005, kdy bylo vydáno Sdělení o zjednodušení a zlepšení právních předpisů v oblasti společné zemědělské politiky, se Komise snaží snížit regulační zátěž a byrokracii. Cílem bylo sjednotit co nejvíce pravidla pro různé zemědělské trhy a snížit byrokracii jak pro zemědělce, tak pro administrativu. Pravidla by měla být transparentnější, pochopitelnější a méně zatěžující.

  Bližší informace:

  IP/05/1309 a MEMO/05/382: Zjednodušení SZP

  IP/06/1296 a SPEECH/06/556: Reforma SZP

  IP/06/1824 a SPEECH/06/804: Jednotná organizace trhu

  IP/08/922: Poslední kroky Komise ve zjednodušní SZP

  Stránky Komise o zjednodušení SZP:

  http://ec.europa.eu/agriculture/simplification/index_en.htm

  Stránky komisařky Fischer Boelové:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/fischer-boel/index_en.htm

  I-055494 : Videoklip

  Středa 18. března: Účinnější evropská pravidla pro opozděné placení

  Základní podmínkou pro úspěšné řízení hotovostních toků je, aby podniky dostávaly od svých klientů platby včas a ne později, než bylo dojednáno ve smlouvě. Opoždění platby mohou při nejhorším ohrozit životaschopnost podniku. To platí o to více v podmínkách současného ekonomického napětí, kdy je přístup k úvěrům složitější.

  I přes určitá zlepšení v této oblasti, zůstávají opožděné platby velmi rozšířenou praxí v celé EU. Veřejná správa místo toho, aby byla dobrým příkladem pro ostatní, často ukazuje platební morálku, která vede k vážnému znepokojení.

  Komise tuto situaci považuje za nepřijatelnou a předkládá návrh na přepracování směrnice 2000/35/ES. V návrhu jsou obsaženy nové nástroje, které věřitelům umožní, aby se dožadovali svých práv, pokud dojde k opoždění platby. Návrh by měl rovněž zamezit opožděným platbách ze strany veřejné správy.

  Souvislosti: 

  Jedna ze čtyř platebních neschopností je způsobena opožděným placením. To vede ke ztrátě 450 000 pracovních míst ročně. Kromě toho se každoročně přichází o 23,6 miliard eur z případů platební neschopnosti způsobené opožděným placením.

  Tento návrh je součástí Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost a provádí živnostenský zákon a Sdělení Komise o evropském plánu hospodářské obnovy.

  Bližší informace:

  Stránky Evropské komise

  http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/late_payments/index.htm

  Stránky místopředsedy komise Verheugena:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/verheugen/index_en.htm

  Středa 18. a čtvrtek 19. března: Komisař Michel na Kubě

  Komisař Michel zahájí v Havaně konferenci o rozvojové spolupráci, která umožní výměnu zkušeností a spolupráci mezi Evropskou komisí a Kubou. Konference je dvoudenní.

  Souvislosti:

  Pracovní skupiny složené z odborníků Komise a představitelů kubánské vlády budou hovořit o bezpečnosti potravin, výzkumu a vývoji, hospodářské spolupráci a obchodu, životním prostředí, obnovitelných energiích, změně klimatu a snížení nebezpečí katastrof.

  Bližší informace: 

  IP/08/1578 - Evropská komise a Kuba obnovují spolupráci

  Stránky komisaře Michela:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/michel/index_en.html

  Evropská komise si vyhrazuje právo na provedení změn v uvedném souhrnu událostí.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky